fbpixel

Boden Business Park

verksambetsomraden

Areas of activity

In Boden, we have several areas around the municipality where industry, trade and other activities are located. Here you will find information about our areas of activity.

Boden Industrial Park

550 smart green hectares

Boden Cleantech Center

A place for recycling & innovation

Torpgärdans västra & östra

Good business with wide range

Boden Business Park

Opportunity and meeting place

Boden Plug & Play/Kårbacken

Innovation and development

Boden Plug & Play / Kårbacken

Innovation and development

Garnis

Healthy future area

Horse village

Centre for Equine Nutrition

Moråsen

Centre for equine development

Gunnarsbyn

Homeboarding with your own model

Harads

Sustainable destination

Don’t hesitate to contact us!

Jorgen

Jörgen Nordqvist

Business Developer
establishment

DSC09228

Glenn Nylander

Land & development engineer Boden municipality

Share the content:

CALENDAR

Views Navigation

Today
Today

Boden Industrial Park

550 smart green hectares

The area of operation covers an area of approximately 550 hectares where the access to electricity and large areas of land provide unique conditions for establishment oriented towards electricity-intensive industries, which creates opportunities for rapid conversion to an industry that is not dependent on fossil energy. Transport to and from the area will primarily take place via a transport corridor that enables new road and rail connections between the operating area and the 97/Malmbanan. Municipal VA is under investigation, but will be built for the area.
6 km / 10 min from the center.

Boden Cleantech Center

En plats för återvinning och innovation

Verksamhetsområde som omfattar befintlig avfallsanläggning och bergtäkt genom intilliggande områdena Brännkläppen och Svalget. Strategiskt läge genom förbindelser med väg 356. Verksamhetsområdet föreslås med viss utvidgning från befintlig verksamhet för framtida expansion. Området kommer troligen att försörjas med kommunalt vatten medan avlopp kommer att tas omhand genom enskilda lokala lösningar.
5 km / 8 min från centrum.

Torpgärdans west and east

Good business with a wide selection

Business area with good access to infrastructure and good signage location with location next to national highway 97. Connection to national highway 97 should be investigated further in future planning.
3 km / 6 min from the center.

Boden Business Park

The opportunity and meeting place

Business area with expansion possibilities for office and industry. The area has good access to comprehensive transport infrastructure through national highway 97. Through access to the power grid for electricity, there is potential for electricity-intensive operations. VA supply is under investigation.
11 km / 13 min from the center.

Boden Plug & Play och Kårbacken

Innovation och utveckling

Boden Plug & Play erbjuder ytor för demonstration av utvecklingsprojekt inom energi och hållbara innovationer där bland annat växthus och värme från datacenter lever i symbios. Kårbacken lämpar sig främst för volymkrävande verksamheter och kontor. Planering pågår för att inom området utveckla möjligheterna till sällanköps-/volymhandel.
2 km / 6 min från centrum.

Boden Plug & Play och Kårbacken

Innovation and development

Boden Plug & Play offers areas for demonstration of development projects in energy and sustainable innovations where, among other things, greenhouses and heat from data centers live in symbiosis. Kårbacken is mainly suitable for volume-demanding businesses and offices. Planning is underway to develop the possibilities for durable goods/volume trade in the area.
2 km / 6 min from the center.

Garnis

Healthy future area

Business area with development potential for offices above all. Today, the area mainly houses offices, but also school activities. There are also good conditions here for other activities. The area has a central location in Boden’s conurbation, which means good opportunities for walking, cycling and public transport. Kommunalt VA finns i eller i närområdet.
2 km / 5 min från centrum.

The horse village

center for equine nutrition

Business area primarily for the development of horse operations with existing horse facilities, training and recreation areas. Within the area there are also opportunities for housing development with horse keeping. VA is available in parts of the area.
4 km / 8 min from the center.

Moråsen

Carbon dioxide sequestration through wood processing

Business area that includes wood processing operations and the railway yard area. Moråsen has good connections to overall road infrastructure through Moråsleden and road 356 as well as connection to industrial railway tracks. There are warehouses and intermodal opportunities here. VA is partially developed in the area.
3 km / 7 min from the center.

Gunnarsbyn

Homeboarding with own model

Here there are large untouched large untouched and contiguous wilderness areas with good access to hunting, fishing and nature experiences along the 21 mile long river valley. There are around 100 companies, mainly smaller companies with a variety of specializations, for example forestry, transport, services, tourism, catering, crafts. Public businesses are also an important actor in the area. Access to comprehensive communications in the form of proximity to road 760. VA is expanded in parts of the area.
40 km / 35 minutes from the center.

Harads

Sustainable destination

The Edefors area has a rich business community. A growing branch is the hospitality industry with Treehotel, Arctic Bath, Storklinten and a number of smaller tourist companies. Here you can also find carpentry for several generations, haulage, machine companies, mechanical workshops, trade, wellness and health, crafts, service companies and agriculture. The Edefors region is also a development area for innovative solutions in the forestry industry. Access to overall infrastructure in the form of national highway 97. Municipal VA is available in parts of the area.
48 km / 35 min from the center.

Näringslivsutvecklare etableringar

Jörgen Nordqvist

Mail:
jorgen@bodenbusinesspark.se

Telefon:
070-650 80 19

Näringslivsutvecklare etableringar

Jörgen Nordqvist

Hjälper företag att etablera verksamhet samt växa smart och hållbart i Boden.

Mark- och exploateringsingenjör

Glenn Nylander

Telefon:
0921-629 68

Business Developer Establishments

Jörgen Nordqvist

Mail:
jorgen@bodenbusinesspark.se

Phone:
070-650 80 19

Jorgen

Land and development engineer

Glenn Nylander

Phone:
0921-629 68

DSC09228

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done