fbpixel

Boden Business Park

Hand i jord med larver

Framtidens fiskfoder tas fram i Boden

I projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk som startar nu, har Boden en central roll i projektets del för fiskfoder. Försöksanläggningen planeras att ligga i anslutning till testväxthuset på Boden Plug & Playområdet och drivas av personal från Bodens arbetsmarknadsenhet, utbildade av forskare på SLU. 

Nu samlar Axfoundation och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) praktiker och forskare från Boden till Öland för att utveckla framtidens foder för matfågel, värphöns, fisk och gris. Förhoppningen är att ersätta ingredienser som importerad soja och vildfångad fisk i konventionellt foder, med mer resurseffektiva och cirkulära råvaror som har betydligt lägre miljö- och klimatpåverkan. 

Just nu undersöks bland annat insekter uppfödda på matavfall, blåmusslor som renar Östersjön och mykoprotein som matats med restströmmar från skogsindustrin. 

Målet är att bygga upp en produktion med försäljning av matfågel, ägg, fisk och gris uppfödda på foder med låg klimatpåverkan, hög grad av cirkularitet, positiv effekt på den biologiska mångfalden, låg attraktionskraft för annan konsumtion och som inte tillför nya näringsämnen till Östersjöområdet.  

Recept framtagna av SLU

I det nationella projektet är Boden platsen för utvecklingen av fiskfodret. Här ska recept framtagna av SLU testas och utvecklas med lokal förankring. 

– Det här är ytterligare ett exempel på de cirkulära näringar som vi jobbar för att utveckla här. Förhoppningsvis ska vi kunna använda substrat från lokala leverantörer och bygga upp en modell som kan drivas av ett socialt företag i framtiden, säger Nils Lindh, affärsutvecklare på Boden Business Park.

Planen är att projektets verksamhet i Boden ska ske i anslutning till det befintliga testväxthuset på industriområdet Boden Plug & Play med möjlighet att nyttja restvärme från serverhallar. Boden Plug & Play är den del av det gamla militärområdet A8 och AF1 där det även planeras solcellspark och storskalig växthusodling. Den planerade projektverksamheten passar väl in i den övergripande industrisymbios som har påbörjats här.

Målet är att det praktiska arbetet i projektets del i Boden ska komma igång efter sommaren.

Projektet drivs av Axfoundation och SLU tillsammans med ytterligare 23 partners. Projektet finansieras delvis av Vinnova. 

Läs mer om projektet här.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done