fbpixel

Boden Business Park

Generell solig sommarbild från Boden.

Stor solcellspark etableras i Boden

Bodens kommun har beviljat Lilium Energi ett markarrendeavtal på utvecklingsområdet Boden Plug&Play. Syftet är att uppföra en solcellspark på drygt 10 hektar som kommer att bli en av Sveriges större i sitt slag.

Företaget vill med satsningen starta produktionen av fossilfri el som ska kunna bidra till de omkringliggande industriernas försörjning av förnyelsebar energi. Anläggningen förväntas generera energi i minst 25 år med en total installerad effekt upp till cirka 10 MW. Byggnation av projektet planeras att påbörjas så snart som möjligt för verksamhetsstart under 2024.

De cirka 18 500 solcellspanelerna ska enligt plan placeras och radas upp symmetriskt för att ge en så liten påverkan på landskapsbilden som möjligt. Närmaste grannar är endast industrier och testverksamhet för uppskalningsbara satsningar inom energiområdet.

– För Boden som den platsen där solen alltid ler blir en solcellspark mitt i prick. Vi välkomnar Lilium energis satsning som ligger helt i linje med hur vi i Boden vill jobba med förnyelsebara energikällor, säger Claes Nordmark, kommunalråd, Bodens kommun.

– En spännande etablering på Boden Plug&Play som stärker bilden av Boden som norra Sveriges gröna hjärta. ”Det smarta gröna” är centralt i den pågående samhällsomställningen och det är viktigt att vi tillsammans med spännande aktörer som Lilium Energi visar att vi menar det vi säger, säger Mats Berg, näringslivschef.

”Länge tittat på alternativ”

– Vi har länge tittat på alternativ för mark i Norrland där