fbpixel

Boden Business Park

Växthus med person som i vita kläder som går bland växter.

Storskalig växthusodling i smart industrisymbios

Det smarta gröna skalas upp! Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor. Anläggningen i Boden planeras bli upp till 10 000 kvadratmeter stor och värmas med överskottsenergi från Hives datahall.

De planerade satsningarna på en uppskalning av industriell symbios mellan datahallar och storskalig odling blir nu verklighet i Boden. Agtira och Hive Blockchains svenska bolag