fbpixel

Boden Business Park

Växthus med person som i vita kläder som går bland växter.

Storskalig växthusodling i smart industrisymbios

Det smarta gröna skalas upp! Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor. Anläggningen i Boden planeras bli upp till 10 000 kvadratmeter stor och värmas med överskottsenergi från Hives datahall.

De planerade satsningarna på en uppskalning av industriell symbios mellan datahallar och storskalig odling blir nu verklighet i Boden. Agtira och Hive Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter i Boden har sedan tidigare en avsiktsförklaring om att Agtira ska få använda överskottsvärmen från datahallen till en kommande växthusetablering. Med det avtal som Agtira nu tecknat med Greenfood blir växthuset i Boden den första anläggningen inom deras affärsområde Upcycling, där både Agtira och Greenfood ser stora möjligheter.

Det innebär, förutom arbetstillfällen inom det smarta gröna, också en betydande ökad självförsörjningsgrad i norra Sverige.

– Vi har länge haft ett mycket stort intresse och en vilja att etablera oss i Boden. Vi har förberett för det och nu hoppas vi att vi kan komma igång och bygga så snart som möjligt, säger Pontus Lamberg, vice vd på Agtira. 

 Med hjälp av restvärme och modern teknologi kan vi öka norra Sveriges tillgång till färsk och hållbar gurka året om. Gurkorna kan säljas direkt efter att de plockats från plantan, vilket ger en oslagbart färsk produkt som producerats på ett hållbart sätt och med minimal vattenförbrukning, säger Ted Stenshed, vd för affärsområdet Greenfood Fresh Produce.

En av Sveriges största

Planerna omfattar ett upp till 10 000 kvadratmeter stort växthus. Satsningen i Boden kan därmed bli en av Agtiras största anläggningar i Sverige. De finns sedan tidigare i Härnösand och Östersund och har även mindre butiksnära anläggningar på flera platser i landet.  

– Vi har intresserat oss för Boden och norra Sverige för att det händer så enormt mycket här just nu. Boden ligger i bältet längs Norrlandskusten och blir vår nordligaste anläggning. Vi vill inte bara odla grönsaker utan vara en del i nya affärsmodeller och samhällsbyggnaden, säger Pontus Lamberg vidare. 

Agtira är också en arbetsgivare som kan erbjuda arbetstillfällen som kan bidra till den lokala och regionala sociala hållbarheten.

Agtiras affärsidé bygger på odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer med möjlighet till livsmedelsproduktion i, eller i direkt anslutning till, livsmedelsbutiker nära kunden. Deras upplägg FaaS (Farming as a Service) innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och driftar sina odlingssystem för produktion av olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser.

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att odlingen sker intill butiken/kunderna innebär också minimerat behov av transporter och att svinnet minskar. 

Växa etappvis

Greenfood är en stor koncern med flera affärsområden inom hälsosam mat och livsstil.

– Vår plan är att växa etappvis. Steg ett i Boden är att börja med växthusdelen. Men på sikt finns också tankar på att koppla samman det med fiskodling, förklarar Pontus Lamberg, Agtira. 

Bikupa Datacenter driver sedan 2018 ett datacenter i Boden och har implementerat olika lösningar för att ta tillvara energiöverskott.  

– Under drygt ett år har vi varit i samtal med Bodens Business Agency om att hitta en bra samarbetspartner för att kunna ta tillvara den värme som vårt datacenter genererar. Vi ser Agtira som en seriös partner för ett sådant viktigt projekt som att kunna odla och sälja grönsaker året runt i norra Sverige, säger Johanna Thörnblad, vd Bikupa Datacenter AB.

Viktigt delmål

Från Bodens kommuns och Boden Business Parks sida är detta ett stort delmål som går i uppfyllelse.

– Agtiras etablering av storskalig matproduktion året runt i symbios med elintensiva industrier passar perfekt med den gröna samhällsomställningen som pågår i Boden. Vi har bland annat fokus på cirkularitet, lokal matproduktion och nya arbetsplatser där det finns förutsättningar för integration, säger Håkan Nordin, affärsutvecklare på Boden Business Park.

Det här är en konkret utveckling av Bodens långsiktiga arbete med industriella symbioser, på samma område som det redan idag bland annat finns ett datacenteruppvärmt demoväxthus på 300 kvadratmeter. Där har såväl människor som det smarta gröna fått möjlighet att växa i kombination mellan social hållbarhet och restvärme från datahallar. Det i sammanhanget lilla växthuset har fungerat som en testbädd för metoden och möjligheten att arbeta fram uppskalningsbara modeller som är intressanta för storskaliga affärsverksamheter som just denna.

– Det är en viktig framtidsfråga att öka vår självförsörjningsgrad både i Norrbotten och i hela Sverige, därför måste ännu mer livsmedel produceras lokalt. Att Agtira ser Boden som platsen för företagets växande affärsverksamhet ser jag som ett kvitto på att vi i Boden är med och tänker rätt, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Se mer om utvecklingsindustriområdet där den stora växthussatsningen planeras.

Vill du veta mer eller är du också intresserad av att etablera dig här i Boden? Kontakta våra näringslivsutvecklare här.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done