fbpixel

Boden Business Park

Integritetspolicy Boden Business Park

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail och via formulär i samband med anmälningar till event och sammankomster, intresseförfrågningar kring hyresmöjligheter av lokalutrymme samt vid beställning av nyhetsbrev. Telefonnummer, mailadress, adress och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. Läs mer om cookies här.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, att möjliggöra bokningar, köp och leverans av biljetter. Personuppgifter används till att identifiera dig, leverera tjänster, hantera betalning,

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, erbjuda medlemsförmåner, erbjudande, bokningar, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring såsom nyhetsbrev.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Boden Business Park överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via Boden Business Park om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat personuppgiftesbiträdesavtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Personuppgiftsansvar kopplat till hotellbokningen via webbsidan har Sörbyn Turism & Konferens.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, såsom att uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga gentemot dig

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss på info@bodenbusinesspark.se för att göra en begäran.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done