fbpixel

Boden Business Park

Bodens centrum
BODEN BUSINESS PARK

Vårt uppdrag

Boden Business Park skapar förutsättningar för att näringslivet ska växa så att Bodens kommun når sina tillväxtmål.

 

Detta sker genom att attrahera talanger och företag som vill växa, stödja näringslivet genom att erbjuda kompetensutveckling och innovationsfrämjande aktiviteter samt genom att attrahera nationella och internationella investerare.

Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer.

Bodens kommun har identifierat fem huvudsakliga utvecklingsområden för samhälle och näringsliv i den strategiska planen. Utvecklingsområdena har identifierats utifrån den utvecklingspotential dessa besitter, i relation till de unika erbjudanden som finns i Bodens kommun:

  • Kulturella och kreativa näringar
  • Elintensiv industri
  • Miljöteknik
  • Besöksnäring och handel
  • Hästnäring

SISP:

Boden Business Park är associerad medlem i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

SISP är ett svenskt innovationsnätverk som utgörs av inkubatorer och science parks. Tillsammans är det över 60 medlemmar, som är kopplade till över 5 000 företag.

Medlemmarna i SISP vill bidra till innovation, näringslivsförnyelse och stimulera tillväxt. SISP öppnar för såväl regionala som nationella och internationella nätverk.

Läs mer på SISP:s hemsida.

Dela innehållet:

KALENDER

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done