fbpixel

Boden Business Park

BODEN BUSINESS PARK

Historia

Bodens nuvarande utvecklingsresa började 2010 med en inventering som visade på både behov och fantastiska förutsättningar för en omställning mot den digitala industrin. 

Resurser i form av elkraft och fastigheter i kombination med miljöteknikkompetens och innovationskraft har utvecklat en ny industriell resa för Boden. Genom uppstarten av Boden Business Park och internationella etableringar inom datacenter har kompetens och innovationskraft attraherats, vilket lagt grund för utbildningar inom spelutveckling, etableringar av internationella spelstudios och företag inom andra branscher. Det har också lagt grunden till en spännande mötesplats där möten sker både på konferensen, vid lunchbordet såväl som under fikapausen.

Som ett resultat av omorganisationen av Bodens kommuns förvaltningsstruktur flyttade näringslivsstrategerna över från kommunledningsförvaltningen till Boden Business Park i januari 2021. Det var en strategisk kraftsamling där man såg synergieffekter och nya möjligheter i det fortsatta utvecklingsarbetet med Bodens näringsliv.

Här står näringslivsfrågorna i centrum i en resursstark och spännande miljö där talang och starka idéer får ta plats. Vi är mitt i en historisk samhällsomställning och en grön industriell revolution som gjort Boden till ett förväntat tillväxtcentrum.

Dela innehållet: