fbpixel

Boden Business Park

ABB studenter
ABB studenter

Globala studenter forskar om industriell symbios i Boden

Med utgångspunkt från Boden har 14 magisterstudenter från hela världen, med ABB som initiativtagare, drivit ett forskningsprojekt om industriell symbios. Nyligen besökte teamet Boden för att presentera de verktyg som utvecklats för att bidra till ett samhälle där industrierna lever i symbios, minskar utsläpp och ökar lönsamhet.  

Grönsaker och tropiska frukter som odlas med överskottsvärme från datahallar är redan verklighet i Boden. I arbetet med att skala upp det cirkulära tänket på energi- och materialflöden hölls ett ömsesidigt utbyte mellan ABB, 14  studenter från tio olika länder och lokala aktörerna Boden Business AgencyHive Blockchain Technologies, H2 Green Steel och Rise. Mötet inleddes med besök på Bodens Plug and Play-område, Boden Industrial Park, Hive Blockchain Technologies och Bodens biogasanläggning. Under den andra dagen samlades studenter, representanter från de besökta organisationerna och övriga intressenter för en presentation av de resultat studenterna jobbat fram och ett efterföljande samtal. Det blev tydligt att samarbete är en viktig faktor för att lyckas.

Digital plattform för industriell symbios

Studenterna berättade hur de arbetat utifrån två perspektiv – teknik och företagande, kopplat till erfarenheter från andra globala aktörer som jobbar med liknande frågor. De har tittat på så kallade ankar-industrier, som är en nyckelfaktor i en industriell symbioskedja. Studenterna har även ringat in risker, utvecklingspotential, strategier och insatser på både kort och lång sikt för att skapa en växande och lönsam symbios, hållbarhet och lokal ekonomi. Tillsammans med ABB har studenterna påbörjat en digital plattform som ska knyta samman olika verksamheter och flöden.

Nästa steg är att samla in faktisk data, inte bara imaginär, från de organisationer i Boden som redan idag är och kan bli en del i ett växande materialflöde som skapar värde av biprodukter.  

Studenterna menade att de bästa industrierna för att ingå i ett sådant system kan väljas med AI-teknik och att alla aktörer inte nödvändigtvis redan behöver finnas i Boden, utan att fler kan erbjudas att komma hit utifrån möjligheten att ingå i ett cirkulärt flöde. På så sätt kan Bodens kommun arbeta aktivt med att attrahera rätt industrier för långsiktig etablering i Boden, ur ett bredare perspektiv.

Det diskuterades organisatoriska och finansiella lösningar där alla delaktiga är en del av både insats och risk, nytta och värde. Det var också tydligt att systemet kräver flexibilitet och transparens och en förmåga att se till helheten. 

Nya möjligheter

Alla deltagare var uppenbart inspirerade och engagerade av dialogen. Den utmynnade i att detta skapar enorma möjligheter och att alla ser fram emot studenternas fortsatta arbete ytterligare några månader framöver.  

– Förhoppningsvis hittar vi ett arbetssätt och en metodik som blir gångbar i Boden där vi kan använda dessa sofistikerade AI-verktyg för att bygga en hållbar region. Hittills har den stora ambitionen och framåtsträvande tankarna från Bodens kommun lett till att ABB har lyckats attrahera 14 toppstudenter från hela världen att delta i arbetet. I Boden finns verkligen alla förutsättningar för att bygga en världsledande industriell symbios, säger Mikael Miglis, Digital Lead på ABB.

– Jag är superinspirerad hittills, det här är väldigt intressant och de har hjälpt oss att identifiera vårt nästa steg. Nu är det i alla aktörers intresse att förse dem med data, det är definitivt intressant att jobba vidare med, säger Nils Lindh, affärsutvecklare på Boden Business Park. 

Studenterna var också mycket positiva till det varma mottagandet och viljan att delta i arbetet från Bodens sida. 

– Det känns en tydlig skillnad mellan Boden och många andra ställen. Det är en miljöfokuserad kommun, helt annorlunda från Tyskland som jag kommer ifrån, eller Stockholm där jag studerar nu, säger Julien Hausweiler.  

Flera av studenterna vittnar om det genuina intresset här, att ställena de besökt tar sig tid och delar information, att det här är absolut bästa platsen att få arbeta med, att det finns ett driv och inte bara pratas om vad som ska göras utan det faktiskt också görs här i Boden. De beskriver en vilja av att presentera Boden och möjligheten att etablera sig här för lämpliga industrier i sina hemländer. Om de vill komma tillbaka? ”JA!” 

Läs mer om projektet här!

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done