fbpixel

Boden Business Park

person i rutig skjorta håller en skärm i ena handen och tar i sallad med den andra

Därför är Boden perfekta platsen för framtidens matproduktion

Boden har ultimata förutsättningar att utveckla och testa framtidens hållbara livsmedelsproduktion. Under ett seminarium med just det temat förklarade forskare och experter hur det skulle kunna se ut.

Seminariet ”Framtidens cirkulära livsmedelsproduktion” som hölls på Boden Business Park var avslutningen på ett tvåårigt projekt kring hur framtidens matproduktion kan bli ännu mer hållbar genom att använda slutna kretslopp, restvärme och artificiell intelligens (AI).  

Forskare inom olika områden har arbetat tillsammans över gränserna för att utreda hur teknikerna skulle kunna anpassas för att optimera produktionen av alger, fisk, insekter och växthusodling. 

– Det har varit jätteroligt, men också utmanande i och med att vi kommer från olika ämnesområden. Här har jag som biokemist behövt få en förståelse för reglerteknik, eller maskininlärning. Men det ger också unik kunskap som förhoppningsvis gör att vi kan ta nästa steg, säger Ulrika Rova, professor inom Biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet

Projektet har skapat modeller som visar att systemet är möjligt, nu behöver teorin testas i praktiken. Den ultimata lösningen hade varit en demoanläggning med en möjlighet att integrerade de fyra produktionssystemen. En optimal plats som pekas ut är industriområdet Plug & Play i Boden där alla förutsättningar redan finns på plats. 

– Det som gör Boden unikt är just förutsättningarna som finns på det området. Elen, biogas, datacenter och andra saker som planeras in. Mycket av infrastrukturen är redan på plats. Från vår sida hade det varit idealiskt om någon investerat i en pilotanläggning där vi kan mäta och testa tekniken, säger Michael Nilsson, projektledare vid Luleå tekniska universitet och tillägger. 

– Den här modellen går att applicera på andra platser än Boden, men tittar vi på vad som redan händer i Boden, med H2 Green Steels etablering och mängden restvärme som kommer finnas i området, så finns det möjligheter att ligga i framkant i utvecklingen av smart och cirkulär livsmedelsproduktion.

IFPS
Ulrika Rova, till vänster, och Michael Nilsson till höger, båda från LTU.

Seminariet bestod av en smältdegel av fakta och idéer. Forskare och experter inom olika områden presenterade hur de olika systemen fungerar och hur maskininlärning kan hantera de tusentals parametrar som krävs för att de ska kunna samverka. 

– Att hantera stora mängder data är avgörande för att dessa cirkulära system ska fungera effektivt. Vi tittar på teknik som är självlärande och anpassar sig till olika faktorer som vind, temperatur och luftfuktighet, vilket är avgörande för både växthus och fiskodlingar, säger Michael Nilsson. 

Flera bra exempel i Boden

I publiken fanns 60 deltagare från olika sektorer, myndigheter, företag och investerare. Vilket Håkan Nordin, affärsutvecklare vid Boden Business Park, såg som enormt positivt då en av utmaningarna är att skapa en förståelse för helheten. 

– Jag är jätteglad över att vi har representanter från regionen, länsstyrelsen, Energimyndigheten och Tillväxtverket här. Det är viktigt att myndigheter förstår vilka möjligheter och utmaningar det här kan innebära, säger han. 

En är finansieringen av en demoanläggning för att kunna ta projektet från teorin till praktiken. 

– Det är inte helt gratis, men vi har redan flera bra exempel i Boden där näringslivet, kommunen och akademin har arbetat tillsammans för att ta forskningen till nästa nivå. Växthuset på Plug & Play är ett exempel på det. Förhoppningsvis finns det företag som ser potentialen här och vill investera. Då ska vi göra allt vi kan för att möjliggöra det, säger Håkan Nordin.

IFPS
Håkan Nordin pratar om möjligheterna i Boden.

Projektet Intelligent Food Production Systems syftar till att integrera landbaserad fiskodling med växthus, alg- och insektsodling, vilket skapar ett självförsörjande ekosystem. Som huvudman för AI-projektet samarbetar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med olika partners: Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och ONar Sweden och Boden Business Park. Projektet finansieras av statliga medel genom Formas och bygger på de förutsättningar som finns i Boden. 

– Om vi skulle spola fram tiden med fem år så hoppas jag att det här projektet har bidragit till en förändring där vi använder energin på ett effektivare sätt än i dag. Att AI spelar en betydande roll i samverkan mellan olika delar i näringskedjan när vi producerar mat och att vi uppnått en form av symbios, säger Håkan Nordin. 

Mer hållbar framtid

Intelligent Food Production Systems är en av många satsningar där Boden deltar med syfte att verka för en cirkulär och mer lokal livsmedelsproduktion, genom att utnyttja lokala resurser och teknologiska framsteg. Det är ett försök i kommunens åtagande att inte bara anpassa sig till den gröna samhällsomställningen, utan att leda den och skapa en modell för andra att följa i strävan efter en mer hållbar framtid. 

Vill du etablera dig i Boden eller veta mer om förutsättningarna som finns här? Kontakta Håkan Nordin.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done