fbpixel

Boden Business Park

elledning mot blå himmel

Vill ditt företag delta i ett projekt inom den gröna omställningen?

Projektet Green Transition North innefattar 13 delprojekt inriktat mot smarta energisystem och cirkulär ekonomi. Projekten genomförs i nära samarbete med industrin inom den gröna omställningen och med fokus på små och medelstora företag i norra Sverige.

Det är Luleå tekniska universitet som har beviljats 58 miljoner kronor av Tillväxtverket och andra finansiärer till projekt inom grön omställning: Green Transition North – smarta energisystem och Green Transition North – cirkulär ekonomi.

Projekten är ett samarbete mellan forskare och 15 företag inom den gröna industriella omställningen i norra Sverige: LKAB, Northvolt, H2 Green Steel, Uniper, ABB, Hitachi Energy, Skellefteå kraft, Pite Energi, Luleå Energi, Bodens Energi, Vattenfall, Ericsson, Hexatronic, AFRY och Lumire.

Vill främja samarbetet med näringslivet i norr

Syftet med projektet är att främja samarbetet mellan det lokala och regionala näringslivet i Övre Norrland. Genom att samarbeta med små och medelstora företag, företagsfrämjande aktörer, Luleå tekniska universitet och dess forskning inom områdena vätgas, elektrifiering, cirkulär ekonomi, digitalisering och hållbara naturresurser, vill man dra maximal nytta av universitetets satsningar för att stödja den positiva utvecklingen i regionen.

Söker företag till projektet

Medverkar i projektet gör även Bodens Utveckling, LTU Business, IUC Norr och Skellefteå Science City för att kunna säkra upp den viktiga kopplingen till regionens små och medelstora företag. Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 40 procent av totala budgeten och övrigt kommer från Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och deltagande industriföretag.

LTU och Bodens Utveckling söker nu företag som vill deltaga i de olika delprojekten. Under Företagsfrukost i Boden den 2 juni på Boden Business Park kommer projektledaren Michael Nilsson att berätta mer om Green Transition North.

Här kan du läsa mer om Green Transition North och alla delprojekt!

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done