fbpixel

Boden Business Park

elledning mot blå himmel

Vill ditt företag delta i ett projekt inom den gröna omställningen?

Projektet Green Transition North innefattar 13 delprojekt inriktat mot smarta energisystem och cirkulär ekonomi. Projekten genomförs i nära samarbete med industrin inom den gröna omställningen och med fokus på små och medelstora företag i norra Sverige.

Det är Luleå tekniska universitet som har beviljats 58 miljoner kronor av Tillväxtverket och andra finansiärer till projekt inom grön omställning: Green Transition North – smarta energisystem och Green Transition North – cirkulär ekonomi.

Projekten är ett samarbete mellan forskare och 15 företag inom den gröna industriella omställningen i norra Sverige: LKAB, Northvolt, H2 Green Steel, Uniper, ABB, Hitachi Energy, Skellefteå kraft, Pite Energi, Lul