fbpixel

Boden Business Park

Värdskapsutbildning – flera språk på jobbet

Arbetsplatser är och blir alltmer flerspråkiga till följd av globalisering och migration. Att lära sig ett nytt språk och en ny kultur tar tid och missförstånd kan uppstå. Genom att lära dig hur du kan hjälpa kollegor som inte har svenska som modersmål minskar risken för språkliga och kulturella missförstånd.

Vill du:

• få verktyg för att få en bättre kommunikation på arbetsplatsen?
• minska antalet missförstånd och undvika dubbelarbete?
• skapa en bättre arbetsmiljö?

Bodens kommun erbjuder en utbildning som ger dig verktygen. Utbildningen erbjuds som