fbpixel

Boden Business Park

Markbygden Net
Anders Eriksson, vd och Tobias Hannu, teknisk chef och säkerhetschef på Markbygden Net.

Välkommen, Markbygden Net!

Markbygden Net tror på lokal närvaro och de elintensiva industrierna i Boden/Luleå-området lockade därför elnätsföretaget till Boden Business Park. Företaget är ny hyregäst i vårt coworking space högst upp i Verkstan.

Markbygden Net AB är ett elnätsföretag vars affärsidé är att möjliggöra och supportera företag i behov av stora mängder förnyelsebar energi, oavsett om det gäller konsumtion eller produktion. Markbygden är ett svenskt företag som tror på lokal närvaro där de kommer att vara en fortsatt effektiv och hållbar samarbetspartner med fokus på den gröna industrialiseringen.

Deras största verksamhet är i dagsläget i Markbygden-området utanför Piteå där de bland annat har ställverket Råbäcken (ansluter 420 vindkraftverk), som med sin kapacitet på 1700 MW är Nordens största uppkopplingspunkt. Totalt förser företaget den svenska elmarknaden med cirka 5 TWh/år vilket motsvarar ungefär en tredjedel av vad Luleälven producerar varje år. Sedan slutet av 2023 är företaget en del av Ellevio-koncernen.

Varför valde ni att etablera er på Boden Business Park? 

– Vi har tidigare haft vårt kontor i Piteå, vilket har varit mycket praktiskt med närheten till Markbygden under den projektintensiva fasen. Vi är nu i ett läge där våra befintliga kunder är fullt anslutna och vår anläggning i full drift vilket ger oss en möjlighet att även fokusera på andra marknader. Just nu händer det mycket med koppling till elintensiva industrier i Boden/Luleå-området vilket gör att Boden Business Park rent geografiskt blir fördelaktigt.

– Vidare finner vi miljön och det öppna klimatet mycket tilltalande och en god förutsättning för fortsatt tillväxt. Vi tror på samarbeten mellan flera aktörer för att skapa synergier och mervärden vilket vi ser att denna etablering kommer att skapa goda möjligheter till.

Vad har ni på gång? 

– Vi har precis färdigställt Nordens största anslutningspunkt i Europas största landbaserade vindkraftspark. Med den erfarenhet vi har, ser vi nu goda möjligheter att ansluta fler producenter och konsumenter i befintligt Regionnät i Markbygden, men även nya anslutningar i övriga delar i Norra Sverige. Vi vill uppfattas som en effektiv och hållbar samarbetspartner i alla aspekter (säkerhet, tid, kostnad och miljö).