fbpixel

Boden Business Park

Välkommen, Grupo Fertiberia!

En möjlighet att nå ut till strategiska partners gjorde att Grupo Fertiberia valde att etablera sig på Boden Business Park.

En möjlighet att nå ut till strategiska partners gjorde att Grupo Fertiberia valde att etablera sig på Boden Business Park och företaget har nu en plats i vårt coworking space.
– Det här är det bästa stället att vara på, säger Jorge 
Requena.

Med mer än 1 600 anställda och 13 industriella aktivitetscentra fördelade över den iberiska halvön och Frankrike är Grupo Fertiberia ledande inom EU:s växtnäringssektor. De utvecklar, producerar och marknadsför innovativa agronomiska lösningar som förbättrar jordbrukssektorns konkurrenskraft och stödjer ekologisk omställning av en sektor som är avgörande för den europeiska ekonomin. Grupo Fertiberia är också en av världens ledande operatörer på ammoniakmarknaden och producerar miljölösningar för industrin och andra sektorer.

Varför valde ni att etablera er på Boden Business Park?
– Det här är det bästa stället att vara på för att nå ut till strategiska partners eftersom vi driver utvecklingen av ”Green Wolverine”, världens första hundraprocentigt gröna och utsläppsfria ammoniak- och gödselanläggning, i Luleå-Boden-området. Sverige, ett av få länder i EU utan gödselproduktion, kommer att bli självförsörjande och en av världens första exportörer av koldioxidsnåla ammoniak- och växtnäringslösningar. Projektet kommer att kräva en investering på mer än en miljard euro och kan vara i drift i slutet av 2026, säger Jorge Requena, senior rådgivare.

Vad har ni på gång?
– Fertiberia har tillkännagett sin hittills mest ambitiösa investeringsplan som syftar till att minska utsläppen från sin industriella verksamhet till noll före 2035 med vetenskapsbaserade mål, och att leda utvecklingen av Europas gröna ammoniakmarknad.

– Produktionsmetoden ser föreningen som erhålls genom att ersätta naturgas med väte som kommer från förnybar el. Den fungerar som basen för att producera växtnäringslösningar och produkter med noll koldioxidavtryck, förutom andra miljölösningar för att minska utsläppen i industrin.

– Fertiberia blir därmed det första stora företaget i branschen att åta sig att vara koldioxidneutralt under det kommande decenniet och det stärker positionen i utvecklingen av produkter med högt mervärde.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done