fbpixel

Boden Business Park

Kvinna med mörkt hår står vid ett vitt ståbord.
Sofia Lundström är verksamhetsutvecklare på Brottsofferjouren Norrbotten.

Välkommen, Brottsofferjouren!

Boden Business Park växer och intresset för Space & Place coworking är stort. Brottsofferjouren Norrbotten är en av medlemmarna i vårt coworking space.

Brottsofferjouren Norrbotten är en länstäckande organisation som arbetar med att minska sannolikheten för brott och att reducera brottslighetens skadeverkningar. De jobbar för en effektiv och trygg rättsprocess som ger trygga individer och social och samhällsekonomisk hållbarhet. Deras samarbetspartners är Polismyndigheten, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen och Regionen med flera.

Basverksamheten innebär att kostnadsfritt stötta brottsutsatta, vittnen och anhöriga i en rättsprocess både via samtal och på plats vid tingsrätterna i Norrbotten. Utöver det erbjuder Brottsofferjouren ungdomsverksamhet, föreläsningar, arbetsgivarstöd, riktade insatser i arbetsgrupper eller individuella samtal.

Varför passar ett medlemskap i coworkingen bra för er?
– Bodens kommun arbetar offensivt för att vara en trygg, attraktiv kommun där en spännande samhällsomvandling sker och är en given kommun för oss att finnas på plats i, säger Sofia Lundström, verksamhetsutvecklare. 
– Brottsligheten i Norrbotten går ned och tryggheten i samhället ökar, men samtidigt vet vi att stora etableringar kan föra med sig brottslighet och vi vill vara på plats för att hjälpa företagen att stå rustade inför kommande utmaningar. 

Vad har ni på gång?
– Just nu fokuserar vi på att skapa en långsiktigt hållbar organisation för att stötta samtliga kommuner i Norrbotten. Samtidigt kontaktar vi skyndsamt den ökande mängd norrbottningar som söker vårt stöd vartefter vårt erbjudande blir mer och mer välkänt i länet vilket känns jättebra.

Är du intresserad av en plats i vårt coworki