fbpixel

Boden Business Park

burk med mynt och grön kvist
Företagsstöd

Ta del av innovationscheckar till ditt företag

Nu finns chansen för dig som driver ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i innovationsfas att söka innovationscheckar upp till 100 000 kr kopplat mot affärsutveckling för att förverkliga din idé.

Det är Vinnova som initierat checkarna för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och innovationsförmåga.  

Boden Business Park förmedlar affärsutvecklingschecken som ger företag möjligheter att avgöra potentialen i en innovationsidé. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter.

Det kan även handla om affärsförnyelse avseende att till exempel testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer. 

Bidra till jämställd samhällsutveckling

Företaget ska befinna sig i en innovationsfas eller är på väg att inleda en innovationsfas med hjälp av checken. Företaget ska också kunna påvisa att företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling o