fbpixel

Boden Business Park

Invigning Saab

Saab förstärker försvarsförmåga och lokal utveckling

Saab Dynamics har nu slagit upp portarna i Boden, en etablering som syftar till att inte bara öka Sveriges försvarsförmåga utan även att utveckla Boden som plats.

Saabs etablering i Boden blev offentlig under hösten 2023 och markerar en viktig milstolpe för regionen. Den 9 januari invigdes deras serviceanläggning på det gamla AF 1-området som numera går under namnet Boden Plug & Play. 

– Framförallt ska vi syssla med avhjälpande underhåll på markmaterial. Det kan handla om luftvärnssystem, artilleri, fordon och fordonsdelar. Målsättningen är att komma närmare kunden som i det här fallet är Försvarsmakten och då är Boden en jättebra plats, säger Per Nyqvist, platschef Saab MRO Arctic Boden.   

Han betonar att deras närvaro i Boden inte bara stärker Sveriges försvarsförmåga, utan också bidrar till den lokala ekonomin genom att skapa nya jobb och föra in specialistkompetens i regionen.  

– Vi är i en anställningsfas och har planer på att ha upp till 15 högkvalificerade tekniker vid årets slut, säger Per Nyqvist.