fbpixel

Boden Business Park

Regional satsning på branschöverskridande samverkan genom spetsteknik

Med fokus på spetsteknik, branschöverskridande samverkan och innovation i skärningspunkter ska projektet Intersective Game stärka utbytet mellan spelbranschen, industrier och andra organisationer i Norr- och Västerbotten.

Projektet Intersective Game, som är en del av spelklustret Arctic Game, har som övergripande mål att etablera ett testbäddskluster inom spelmetodik och teknologi. Genom testbäddarna ska projektet skapa fler möjligheter till samverkan över branschgränser mellan små- och medelstora företag, forskningsaktörer samt offentlig sektor eller andra personer som kan gynnas av att lära sig mer om spetsteknik.

– Ökat användande av spetsteknik bidrar till snabbare lösningar på komplexa problem, stärkt innovationskapacitet och konkurrenskraft. Men för att lyckas behöver vi öka kunskapen om teknikens möjligheter och användningsområden, säger Hanna Müller, näringslivsutvecklare med inriktning mot spelbranschen.

Fokuserar på avancerade tekniker

Projektet fokuserar på avancerade tekniker som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Extended Reality (XR). Dessa används exempelvis för att visualisera idéer inom arkitektur och design, stödja rehabilitering och terapi, träna i farliga situationer, samt förbättra film- och spelupplevelser.

– Vi bara skrapat på ytan för teknikens användningsområden. Genom projektet hoppas vi kunna bidra till stärkt teknik- och tjänsteutveckling inom såväl spelnära branscher som annan industri, säger Hanna Müller.

Förutom Boden deltar även Luleå, Skellefteå och Umeå i projektet. Genom att arrangera Hackathons, Game Jams, föreläsningar, events och workshops bidrar projektet till ökad kunskapen kring spetsteknologi och spelmetodik, samtidigt som nya samarbeten och oväntade synergier uppstår – samarbeten som förhoppningsvis föder nya innovativa pilotprojekt.

Vill du veta mer om Intersective Game? 
Vänligen kontakta Hanna Müller, näringslivsutvecklare.
hanna.m@bodenbusinesspark.se

Kort om projektet
Intersective Game är ett 3-årigt ERUF ÖN-projekt med Skellefteå Science City som projektägare. Projektet medfinansieras även av Region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå kommun och Boden Business Park.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done