fbpixel

Boden Business Park

Bostadsområde med grönområde omkring och älv som rinner bredvid.

Projekt för mer hållbara markanvisningar

Projektet ”Hållbara markanvisningar” undersöker lämpliga kriterier vid markanvisning för minskad klimatpåverkan vid nybyggnation. Projektet sker i samverkan mellan Bodens och Luleå kommuner och byggbranschens aktörer och är en del av satsningarna inom North Sweden Green Deal. 

Norra Sverige befinner sig mitt i en världsintressant nyindustrialisering och omställning som saknar historisk motsvarighet. Här sker enorma investeringar samtidigt som befolkningsutvecklingen förväntas öka stort på några få år. Bostadsbyggandet prioriteras högt i de båda grannkommunerna Boden och Luleå, med fler attraktiva och hållbara livs- och boendemiljöer där människor vill och kan utvecklas för att kompetensförsörja de växande områdena.

Men byggbranschen ger upphov till växthusgasutsläpp från både transporter, material och uppvärmning. En utmaning är därmed att få samhälls- och klimatomställningen att gå hand i hand, då befolkningen ska öka samtidigt som klimatbelastningen ska minska drastiskt.