fbpixel

Boden Business Park

Bostadsområde med grönområde omkring och älv som rinner bredvid.

Projekt för mer hållbara markanvisningar

Projektet ”Hållbara markanvisningar” undersöker lämpliga kriterier vid markanvisning för minskad klimatpåverkan vid nybyggnation. Projektet sker i samverkan mellan Bodens och Luleå kommuner och byggbranschens aktörer och är en del av satsningarna inom North Sweden Green Deal. 

Norra Sverige befinner sig mitt i en världsintressant nyindustrialisering och omställning som saknar historisk motsvarighet. Här sker enorma investeringar samtidigt som befolkningsutvecklingen förväntas öka stort på några få år. Bostadsbyggandet prioriteras högt i de båda grannkommunerna Boden och Luleå, med fler attraktiva och hållbara livs- och boendemiljöer där människor vill och kan utvecklas för att kompetensförsörja de växande områdena.

Men byggbranschen ger upphov till växthusgasutsläpp från både transporter, material och uppvärmning. En utmaning är därmed att få samhälls- och klimatomställningen att gå hand i hand, då befolkningen ska öka samtidigt som klimatbelastningen ska minska drastiskt.

Gemensam sak

Därför gör Luleå och Bodens kommun gemensam sak för att sätta spelreglerna och bidra till Sveriges klimatmål och det globala Parisavtalet. Att bygga med mindre klimatpåverkan än dagens norm blir en hygienfaktor och kommunerna kan hjälpa aktörerna att lyckas. 

  Målet med projektet är att skapa förutsägbarhet för byggbranschens aktörer när det gäller markanvisningar i Bodens och Luleå kommuner, säger Sara Chlot, miljöstrateg på Bodens kommun och projektledare för ”Hållbara markanvisningar”. 

Projektet förväntas leda till att respektive kommun formulerar kriterier för markanvisning som bidrar till att nå klimatmålen. Kriterierna ska i första hand bidra till minskad klimatpåverkan vid nybyggnation. 

Workshopserie

En stor del av projektet är upplagt som en workshopserie med representanter från byggbranschen och kommunala tjänstepersoner i Boden och Luleå. Greppet att låta olika aktörer medverka i dialogen är ett nytt koncept för att i samverkan mellan kommunerna och byggbranschens olika delar tillvarata samlad erfarenhet och kompetens. Förhoppningen är  att workshopserien ska bidra till kunskapshöjning samt till kreativa och idéskapande diskussioner.  

Den första workshopen samlade omkring 18 deltagare och hölls i Luleå denna vecka, denna följs av ytterligare två träffar i Boden under våren.   

Projektet ”Hållbara markanvisningar” sker inom ramarna för North Sweden Green Deals insatser. North Sweden Green Deal drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten. Samverkanspartners för Norrbotten är Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board och kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Piteå. 

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done