fbpixel

Boden Business Park

Vy över Bodens centrum

Norrlandskommuner tar krafttag mot arbetskraftsbristen

Nu ska det bli lättare för näringslivet i norra Sverige att hitta rätt arbetskraft.
I dagarna går 28 kommuner, Region Norrbotten och Västerbotten, Campus Skellefteå och Företagarna i Norrbotten och Västerbotten ut med en stor kompetenskartläggning i norra Sverige.

Arbetskraftsbristen fortsätter att vara akut i norra Sverige. Bland annat på grund av de jättesatsningar som sker inom industrin i Boden, Luleå, Skellefteå och Gällivare. Men vilken typ av arbetskraft som behövs framöver är inte lika klarlagd. Inte minst hos medelstora och mindre företag.

Arbetsförmedlingen är den myndighet som försett regioner och näringsliv med prognoser för arbetsmarknaden. Men i takt med minskade resurser från 2021 och framåt har de inte arbetat lika intensivt med de här frågorna. I deras statistik presenteras i dagsläget endast ett fåtal yrkesprognoser på lokal nivå. De prognoser som visas för riket överensstämmer inom många områden inte med de lokala behoven av kompetenser. 

Akademi Norr är initiativtagare till kompetenskartläggningen i samarbete med Lapplands kommunalförbund, Campus Skellefteå, regionerna i Norrbotten och Västerbotten samt Företagarna i Norrbotten och Västerbotten.

– Genom att samverka kan vi få koll på vilken typ av arbetskraft som behövs både på lokal nivå och i hela norra Sverige, säger Martin Bergvall, förbundschef på kommunalförbundet Akademi Norr. 

Stora kostnadsbesparingar