fbpixel

Boden Business Park

Kompetensförsörjning

Den pågående gröna nyindustrialiseringen kommer att kräva ett stort inflöde av ny arbetskraft med olika sorters kompetenser inom flera