fbpixel

Boden Business Park

Kompetensförsörjning

Den pågående gröna nyindustrialiseringen kommer att kräva ett stort inflöde av ny arbetskraft med olika sorters kompetenser inom flera olika branscher i såväl Boden som i hela regionen.

För att klara av den utmaningen och nå en sömlös och effektiv kompetensförsörjningsprocess samverkar vi inom näringslivet med arbetsmarknadsenheten på kommunen, gymnasieskolan, vuxenutbildningar och andra aktörer inom kompetensförsörjningsområdet.

Lokalt och nära jobbar vi aktivt och har nu ett team på fyra personer som uteslutande kommer att jobba med frågor som behovsanalys, kompetensattraktion och livslångt lärande för att bidra till de behov som näringslivet efterfrågar.

Vi vet samtidigt att all den kompetens som kommer att behövas inte finns i Sverige. Därför lyfter vi blicken och ser världen som en rekryteringsbas, där bland annat Bodens kommun är en del i det globala rekryteringsprojektet MindDig.

Tveka inte att höra av dig!

Anders Hoglund

Anders Höglund

Koordinator
kompetensförsörjning

Dela innehållet:

KALENDER

Vy-navigering

Idag
Idag

Koordinator kompetensförsörjning

Anders Höglund

Anders Hoglund

Koordinator kompetensförsörjning

Anders Höglund

Etablera och vidareutveckla nätverk med arbetsgivare och branschaktörer rörande kompetensförsörjningsfrågor. Analys och samordning av kompetensbehov på kort och lång sikt inom arbetsmarknaden Boden/Luleå.

Anders Hoglund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done