fbpixel

Boden Business Park

MichaelaStrömberg

Innovationscheckar riktade till företags innovationsresa

I slutet av förra året blev det klart att Boden Business Park har fått förtroendet från Vinnova att förmedla innovationscheckar till små och medelstora företag. Syftet med checkarna är att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. 

Checkarna kan bekosta extern kompetens inom tre olika områden; affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som befinner sig i en innovationsfas har chansen att bli tilldelade innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor.

– Det är fantastisk möjlighet som vi har fått att tillsammans kunna stötta företag i deras innovationsresa, säger Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare, Boden Business Park.

Checkarna förmedlas via utvalda förmedlare i Sverige där Piteå Science Park, Arctic Business, Luleå Science Park, Boden Business Park och Skellefteå Science City ingår. För mer information om innovationscheckarna så vänder man sig till förmedlaren på sin ort.

– Via Swedish Incubators & Science Parks ger vi nu chansen till små och medelstora företag i Norrbotten att innovera smart för ökad tillväxt, säger Tore Johnsson, vd, Luleå Science Park.

Arbetet med beredning och beslut beräknas starta nu under mars månad och sedan fortlöpa under 2022.

Kontaktperson i Boden: 

Michaela Strömberg
näringslivsutvecklare, Boden Business Park
michaela@bodenbusinesspark.se