fbpixel

Boden Business Park

HGS

H2 Green Steel uppdaterade det lokala näringslivet

Intresset för H2 Green Steels gröna stålverk är stort och lockade många till den fördjupade lägesuppdateringen på Boden Business Park.
Och meddelandet från företaget är tydligt: Man vill handla så lokalt det går. 

Omkring 150 personer hade tagit sig till Boden Business Park för att ta del av en fördjupad lägesuppdatering från H2 Green Steel. På plats fanns Markus Mannström, vd för H2 Green Steel i Boden och Anne Graf, ansvarig för samhällskontakter för att informera om statusen på projektet och hur det ser ut framöver.

Ett antal milstolpar på site har passerats. Från det att markarbetet inleddes i augusti 2022 monterades den första delen av det kommande stålverket drygt ett år senare, i november 2023.

4000 personer under 2025

Under 2024 kommer vi att se mycket mer byggaktivitet på site och H2 Green Steel räknar med att ha uppåt 1000 personer på området inom ett halvår. Fram till dess att det första stålet produceras under våren 2026 kommer antalet byggarbetare att öka kontinuerligt och nå en kulmen på 4000 personer under 2025.

För företaget handlar det nu också om att bygga upp den egna organisationen genom rekrytering och utbildning.

En av frågorna handlade om var H2 Green Steel ska hitta de 1500 personer som ska arbeta på stålverket. Markus Mannström svarade att företaget säkert behöver titta i hela EU, men i första hand i den norra halvan av Sverige och Finland.

Vill handla så nära det går

Inköpsstrategin hos H2 Green Steel är tydlig: Man vill handla så lokalt som möjligt och tittar på företags placering när man ska göra inköp. Ett tips till lokala företag är därför att ha bra hemsidor med information på engelska och att man finns med i företagsregister för att H2 Green Steel ska kunna hitta lokala lösningar.

Anne Graf, ansvarig för samhällskontakter, berättade att det inte är möjligt att ta möten på lokala företags initiativ, de måste tas i den ordning som upphandlingar görs. När H2 Green Steel ser att ett behov finns går man till Boden Business Park för att få hjälp med att bjuda in till en träff.

Det lokala och re