fbpixel

Boden Business Park

En kvinna i orange blus och mörk hår står bredvid två kvinnor med blont hår och mörka kläder.
Malin Ekblom, Invest in Norrbotten, Stina Mattsson, Boden Business Park och Sara Json Lindmark, Luleå Science Park.

Grön omställning i fokus när internationella och lokala aktörer möts

Den 13–16 maj väntas uppåt 700 besökare komma till Boden och Luleå då två parallella mötesplatser samordnas – Sveriges Innovationsriksdag och Demo North Summit. Fokus är den gröna omställningen i norra Sverige och besökare får ökade möjligheter till kunskap och värdefulla nätverksmöjligheter när innovation möter affärsmöjligheter inom industri och energi, samhällsutveckling och kompetensförsörjning.

Norra Sverige står inför en stor industriell omställning där 1400 miljarder kronor kommer att investeras i regionen. Investeringarna är till stor del kopplade till ett antal storskaliga satsningar som ska göras inom grönt stål, förnybar energi och elektrifiering.

Den gröna samhällsomställningen förväntas attrahera närmare 100 000 nya invånare till Norrbotten och Västerbotten och kommer därför att kräva ytterligare investeringar i både bostäder och utbyggnad av privat och offentlig service. Det skapas även möjligheter för kompletterande verksamheter som kan dra nytta av restflöden från befintliga och nya industrier.

”Det är här det händer”

Boden Business Park och Luleå Science Park står tillsammans värd för Sveriges Innovationsriksdag som arrangeras tillsammans med SISP, Swedish Incubators & Science Parks.

– Det är här det händer och den positionen kan vi nu förstärka. Samverkan och innovativa partnerskap är en förutsättning för den gröna omställningen, säger Stina Mattsson, verksamhetsutvecklare på Boden Business Park.

– Därför ser vi också extra mycket fram emot att växla upp arrangemanget genom samverkan med Invest in Norrbotten och Demo North Summit, säger Sara Json Lindmark, verksamhetsledare Luleå Science Park.

Samlar nationella och regionala aktörer

Sveriges Innovationsriksdag är ett årligt event som arrangeras på olika platser i Sverige och samlar många av Sveriges nationella och regionala aktörer för innovationsmiljöerna, politiken, näringslivet, akademin och samhället. 

– Det som just nu händer i norra Sverige är unikt ur ett samhällsutvecklingsperspektiv. Att designa in miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samtidigt som man bygger för kraftig tillväxt i både befolkning, offentlig sektor och näringsliv kräver innovation över hela systemet. Jag ser mycket fram emot att både få lära och bidra genom att samla hela Sveriges innovationskraft på plats i maj 2024, säger Stina Lantz, tillförordnad vd för SISP.

Demo North Summit är en internationell konferens som synliggör och möjliggör investeringsmöjligheter och strategiska samarbeten som gynnar tillväxten i Norrbotten. Samtidigt visar den hur företagen arbetar med att innovera sina verksamheter för att minska global miljöpåverkan. Målgruppen är internationella företag och investerare men även potentiella leverantörer, underleverantörer, myndigheter och beslutsfattare.

Nya möjligheter för nätverkande

Båda arrangemangen kommer ha program samt erbjuda platsbesök i Boden, Luleå och Gällivare. Genom samarbetet skapas nya möjligheter för nätverkande i form av gemensamma arrangemang som kommer att ge besökarna ett mervärde, menar Lena Segerlund, vd på Invest in Norrbotten:

– Norrbotten har ett starkt erbjudande ut i världen och vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda en ännu mer diversifierad mötesplats för våra internationella besökare tillsammans med Boden Business Park och Luleå Science Park. Vi vill också attrahera en bredd av bolag och kompetenser som stärker utvecklingen långsiktigt när vi bygger helt nya samhällen och det är vårt fokus på Demo North Summit 2024.

Biljettsläpp 1 november 2023.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done