fbpixel

Boden Business Park

besöksnäring

Glädjande siffror för Bodens besöksnäring

I Boden råder en stor optimism och stark framtidstro. Det märks. I flera sammanhang. SCB:s preliminära gästnattsstatisk har släppts och visar på en fortsatt ökning av antal gästnätter inom Bodens kommun. I Norrbotten placerar vi oss på en delad andra plats med +10%. Ökning från 164 117 till 177 680 i antal.

Boden har en stark attraktion och besöksanledningarna är många. Visit Bodens medlemmar har under många år arbetat med att marknadsföra och sälja in vår arktiska pärla till världens alla hörn. Vi har både nya och återkommande gäster som besöker någon av destinationens anläggningar.

– I världen råder oroligheter och ekonomin är i ett ansträngt läge med höga räntor och inflation. Att Boden återigen ökar gästnätter och med hela 10% känns fantastiskt, säger Visit Bodens styrelseordförande Anki Granström.
– Vi är också väl medvetna om att boenden är en trång sektor i Boden. Vi vet att en andel av Bodens besökare bor i någon av våra grannkommuner. Det är givetvis inte bra för näringarna i stort. Därför behöver vi snabbt och effektivt jobba med planerna och ansökningarna att bygga fler hotell. Det skulle ge positiva synergier på ett brett plan, säger Anki Granström.

Större ökning potentiella bodensare

Den största ökningen av besökare kommer från Sverige, Danmark, Finland, Asien och USA. Det vi noterar är att norrmännen har minskat och det behöver destinationen vidta åtgärder kring.

En ökning av gästnätter innebär också att vi har e