fbpixel

Boden Business Park

hotellrum i luften i skog
Treehotel lockar allt fler internationella besökare till Bodens kommun. Foto: Peter Lundström / WDO

Glädjande rekordsiffror för Bodens besöksnäring

Efter två pandemidrabbade år slog Bodens besöksnäring nya rekord i antal gästnätter. Preliminär statistik från SCB visar en ökning av antalet gästnätter i Boden med hela 77 procent från 2021 och med 3 procent från det tidigare rekordåret 2019.

Besöksnäringen i såväl Boden som länet slår nya rekord! Under 2022 ökade antalet gästnätter i Norrbottens alla kommuner. Jämfört med pandemidrabbade 2021 ökade gästnätterna i länet med i genomsnitt +33 procent det senaste året.
– Upphämtningen är egentligen makalös. Den visar att vår näring har god förmåga att ställa om när omvärlden förändras även på de mest dramatiska sätt, säger Annika Fredriksson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

”Det är oerhört glädjande”

För Boden har siffrorna stigit mer än dubbelt så mycket som regionens snitt, 77 procent.

– Det är oerhört glädjande att läsa statistiken för gästnätter i Boden och kunna konstatera att 2022 har vi passerat 2019 års fina siffror. Vi har tillsammans klarat av pandemin och står återigen starka på destinationskartan. Förfrågningar till våra besöksnäringsföretag fortsätter att öka så jag framtidsspår en stadig uppåtgående trend, säger Anki Granström, styrelseordförande Boden turism ekonomiska förening.

Fördelningen mellan internationella och nationella gäster var för Swedish Lapland 66 procent svenskar och de utländska stod för resterande 34 procent. För Boden låg däremot siffrorna på 50/50 vilket sticker ut i länet.

Gemensamma trendenser

  • Norrmännen ökade jämfört med 2021 med 525 procent, vilket kan härledas till att den norska gränsen stängdes för utresande under pandemin.
  • Brexit ger effekter – de brittiska resenärerna har inte hittat tillbaka i samma omfattning som 2019 utan har för Swedish Lapland överlag minskat med 23 procent sedan 2019.
  • De holländska gästnätterna har ökat i Swedish Lapland med 22 procent jämfört med 2019. Nederländerna är nu den femte största utländska marknaden, strax bakom den brittiska för Swedish Lapland i stort. 

Bodens trender

De tendenser som kan ses lokalt i Boden är att de norska besökarna har mycket höga siffror även här, främst i centralorten. Boden har lång tradition av stark norsk representation sommartid på Bodens camping First Camp Björknäs. Tappet blev stort under pandemin men under senaste året har de norska gästerna kommit tillbaka och ökat med över 1300 procent. De norska besökarna är även flest till antalet 2022 jämfört med föregående år i Boden.

Internationell high end-turism

I Bodens båda älvdalar med designhotell och lodger på små exklusiva high end-destinationer, är det dock övervägande andra nationaliteter som står för gästnätterna, liksom i den alpina anläggningen Storklinten. Till antalet har Tyskland, USA och Storbritannien flest gästnätter i Bodens kommun, i nämnd ordning efter Sverige och Norge, under 2022. I Boden har gästnätterna från Storbritannien ökat med 178 procent under det senaste året. Den största procentuella ökningen 2022, efter Norge, står Asien och Holland för här i Boden.

– Boden sticker inte bara ut som ett internationellt resmål generellt. Det vi kan se är att de engelskspråkiga gästerna från USA och Storbritannien är fler här. Boden är ett resmål med hög internationell mognad. Här finns exempelvis lokal DMC (Destination Market Company) och internationella resebolag som paketerar och säljer den arktiska livsstilen. De anläggningar som finns här skapar också viktiga värdekedjor och nätverk till en basindustri som gynnar väldigt många, säger Annika Fredriksson.

Ökande arbetsrelaterade gästnätter

En stadigt ökande grupp i Boden förväntas också de arbetsrelaterade gästnätterna bli, i takt med samhällsomställningen och de stora industribyggena. I Boden planeras särskilda boenden för entreprenörer under industriernas uppbyggnadsfas, för att lätta trycket på bostäder för både fast boende och besökare i kommunen. Här öppnas och planeras också fler hotell.

– Dessa siffror ger oss en hint om ett ökat behov av bäddar i Bodens kommun. Låt oss tillsammans lösa även den utmaningen och se till att ge entreprenörer som vill bygga boenden de bästa förutsättningarna, med snabba utredningar, beslut och bygglov. Att öka vår mottagningskapacitet är en avgörande faktor för att Boden ska kunna växa till 33 000 invånare år 2030, säger Anki Granström.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done