fbpixel

Boden Business Park

personer som minglar

Företagsklimatet i Boden fortsatt starkt

I Svenskt Näringslivs årliga omdöme av det sammanfattade företagsklimatet i landets kommuner bibehåller Boden sin tätposition i länet. Detta trots den pågående samhällsomställningen med alla påföljande utmaningar.

Det är genom näringslivets egen nationella intresseorganisation, via en enkät till företagarna, som bilden av Boden som bra kommun för företagande förstärks ytterligare. Bodens kommun har under flera år strategiskt verkat för att långsiktig stärka och utveckla samarbetet med Bodens entreprenörer och det lokala näringslivet. Det har också gett ett starkt resultat och Boden ligger fortfarande i täten av Norrbottens 14 kommuner närmast följd av Överkalix.

Svenskt Näringsliv mäter varje år drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Svaren räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Den slutgiltiga rankingen presenteras senare i höst.

– Trycket ökar nu successivt på oss i Boden kring H2 Green Steels etablering. Det känns därför oerhört glädjande att vi trots det klarar av att upprätthålla en så hög nivå i vårt fortlöpande arbete kopplat till vårt lokala näringsliv. Ett attraktivt och välfungerande företagsklimat är en väldigt viktig framgångsfaktor i den pågående gröna samhällsomställningen. Och vi kan och vi ska alltid bli ännu bättre, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

– Att vi lyckas bibehålla samma position och NKI-värde (4,1) ser jag som ett styrkebesked för oss som organisation och i vår relation till vårt lokala näringsliv. Det förtroendekapital vi över tid lyckats skapa ska vi bygga vidare på och hela tiden försöka förbättra. De närmaste åren kommer att bli oerhört spännande men även utmanande och vi vill ha med oss våra lokala entreprenörer på den här resan säger Mats Berg, näringslivschef.

Läs mer om enkäten hos Svenskt Näringsliv!

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done