fbpixel

Boden Business Park

Företag går samman för att bygga stort växthus

Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med Hive Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter och planerar att bygga ett kommersiellt växthus i Boden.

Snart kan det vara slut på importerad gurka och tomat i butikshyllorna. Food tech-företaget Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med Hive Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter och planerar att bygga ett stort kommersiellt växthus i Boden.

På Plug & Play-området i Boden pågår det ett världsunikt forskningsprojekt där idén är att ta vara på spillvärmen från ett datacenter och använda värmen i ett växthus för att odla frukt och grönsaker året runt. Visionen är att lösningen ska kunna nyttjas i mycket större skala än växthuset på 300 kvadrat som just nu används som försöksobjekt och att Norrbotten på sikt ska kunna vara självförsörjande på frukt och grönt. 

Nu håller planerna på det första kommersiella växthuset att förverkligas. Det står klart sedan Hive Blockchains svenska bolag Bikupa Datacenter och Agtira har skrivit på en avsiktsförklaring att Agtira ska få använda överskottsvärmen från datahallen till en kommande växthusetablering i Boden. 

Bikupa Datacenter driver sedan 2018 ett datacenter i Boden och har under tiden implementerat olika lösningar för att ta tillvara energiöverskott. 

– Under drygt ett år har vi varit i samtal med Bodens Business Agency om att hitta en bra samarbetspartner för att kunna ta tillvara den värme som vårt datacenter genererar. Nu är vi mycket nöjda med att ha skrivit på en avsiktsförklaring med Agtira, som vi ser som en seriös partner för ett sådant viktigt projekt som att kunna odla och sälja grönsaker året runt i norra Sverige, säger Johanna Thörnblad VD Bikupa Datacenter AB. 

Om förhandlingarna med Bikupa Datacenter leder till ett bindande avtal planerar Agtira att etablera ett större växthus i anslutning till datahallen, där det är möjligt att odla gurka, tomater och på sikt kanske även lax – året om. 

– Vi har tecknat avsiktsförklaringen för att tillsammans jobba för en grönare industri, där värmeresurser från datahallen, som i dagsläget bara släpps ut, nu kan tas tillvara och vi får ytterligare en dimension i våra kretsloppsodlingar. Det kan även komma ha betydande positiv påverkan på lönsamheten, förklarar Pontus Lamberg, vice vd för Agtira. 

Att hitta samarbetsområden mellan branscher är en del av Boden Business Agencys strategi för att utveckla både lokala och nya bolag i Boden. Och den arbetsmetoden gillar Agtiras vice vd.   

– Att samlokalisera vår livsmedelsproduktion med den här typen av verksamheter visar på en stark symbios mellan olika industrier. Det här kommer att underlätta vår framtida expansion, eftersom vi hela tiden söker nya innovativa och lönsamma lösningar, säger han. 

Om Agtira: 

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser.  

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar. 

Om Hive Blockchain Technologies

HIVE Blockchain Technologies Ltd. börsnoterades 2017 som det första kryptovalutabolaget med en grön energi- och ESG-strategi. HIVE är en tillväxtorienterad teknikaktie i den växande blockkedjesektorn.  HIVE äger moderna datacenter som drivs med förnybar energi i Kanada, Sverige och Island, där företaget enbart köper grön energi för mining i molnet och Hodling av både Ethereum och Bitcoin. Sedan början av 2021 har HIVE haft merparten av sina ETH- och BTC-mining vinster i säkert förvar. Företagets aktier ger investerarna en möjlighet att ta del av vinsterna i den digitala valutahandeln, och en portfölj av kryptovalutor såsom ETH och BTC. 

Klicka här för att läsa mer om den gröna samhällsomställningen i Boden 

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done