fbpixel

Boden Business Park

Ett gott värdskap skapar trygghet och ser besökaren

Hög internationell mognad och ett gott värdskap är egenskaper som har tillskrivits Bodens kommuns internationella landsbygdsdestinationer. Deras välkomnande modell lyftes på besöksnäringsdagen och är en viktig faktor i den pågående samhällsomställningen.

andsbygdens modell att skapa möjligheter och ta emot nya invånare med ett genuint värdskap som är naturligt på många små orter, var grunden till dialogen på årets besöksnäringdag i Bodens kommun. Under dagen lyftes det goda värdskapet som en förutsättning i hela vår växande kommun och länets nyindustrialisering.

– Det är en sak att få människor att flytta hit för jobb. Men att bo i Boden och att bli bode