fbpixel

Boden Business Park

Tre kvinnor står bredvid varandra. Två med mörkt hår, en med blont hår.
Emilia Björkemyr, miljöstrateg, Bodens kommun, Sara Olsson, projektledare hållbarhetsveckan Boden, Anna Jonsson, chef kund och utveckling, Bodens energi. Foto: Mats Engfors / Fotographic

En vecka av hållbarhet i Boden

Boden rusar in i en historisk samhällsomställning där hållbarhetsfrågorna är centrala och en avgörande framgångsfaktor. Med anslaget #detsmartagröna som en grön tråd tar sig Boden an en komplex men spännande tillväxtresa. För att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna i Boden kommer därför en hållbarhetsvecka att arrangeras i slutet av maj.

Bodens kommun, Bodens Energi och Boden Business Park arrangerar tillsammans en hållbarhetsvecka den 22-27 maj där företag, föreningar och privatpersoner bjuds in. Med ett brett anslag vill arrangörerna skapa ett ökat engagemang, bygga kunskap och insikter om hållbarhet och framtidens samhälle. Man vill också bygga och förstärka relationer mellan de gröna industriella satsningarna och de lokala krafterna i Boden och övriga regionen.

Programmet presenteras inom kort

Det exakta programmet kommer att presenteras inom kort, men kommer bland annat att innehålla ämnen som:

  • Hållbar & medveten konsumtion (återbruk)
  • Energi: energiåtervinning, energieffektivisering, sol och ladd
  • Hållbart resande, transporter, hemmasemester med mera
  • Mat: närproducerat, lokalproducenter, matsvinn, källsortering, kompostera och odla
  • Social hållbarhet, hälsa, jämställdhet och jämlikhet. Ideella föreningar
  • Innovationer och hållbart företagande

”Alla kan känna sig delaktiga”

Redan nu kan tre av de inbjudna föreläsarna också presenteras:

Johan Kuylenstierna / Generaldirektör för det statliga forskningsrådet Formas.

Karolina Unger / VD Klimpo.

Lars Lundström / Hållbarhetschef, H2Green Steel.

– Hållbarhetsveckan skapar framtidstro med en mängd roliga aktiviteter och evenemang där alla kan känna sig delaktiga i den gröna samhällsomställningen som sker, säger Sara Olsson, projektledare för Hållbarhetsveckan i Boden.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done