fbpixel

Boden Business Park

fyra kvinnor bredvid varandra. de två längst ut på kanterna står upp, de två i mitten sitter ner. alla ser glada ut.
Ulrica Magnusson, Hanna Muller, Johanna Blylod och Fredrika Johansson, North Creative Nodes.

En miljon för att stötta utvecklingen av kulturella branscher i Norrbotten

Hur kan vi förbättra förutsättningarna att driva företag inom kulturella och kreativa branscher i regionen? Det vill Kulturföreningen Ebeneser, som projektägare, tillsammans med Boden Business Park, Piteå Science Park och Luleå Business Region ta reda på. Det gemensamma initiativet, North Creative Nodes, har fått projektmedel på en miljon kronor beviljat för att göra en genomförandestudie.

Insikten om vilken betydelse konst och kultur har för att skapa attraktiva samhällen ökar. Inte minst här i norra Sverige där tillväxten i den gröna industrin är högre än någonsin, måste vi balansera och understödja utvecklingen av företag i den kulturella sektorn.

Därför har Kulturföreningen Ebeneser, som projektägare, tillsammans med Boden Business Park, Piteå Science Park och