fbpixel

Boden Business Park

Mats Rönnqvist CN Invest

Coop Norrbotten investerar i lokal matproduktion

Coop Norrbotten siktar på att stärka länets lokala matproduktion och göra idéer till verklighet genom att investera i “kompetent kapital”. 

Den medlemsägda matkedjan Coop Norrbotten har startat ett fristående dotterbolag, CN Invest, för att stötta de lokala livsmedelsproducenterna i Norrbotten. Målsättningen är att bidra till en mer diversifierad och hållbar livsmedelsproduktion.  

Företagets vill genom investeringar hjälpa till att ta bort den största risken för de lokala producenterna inom livsmedelskedjan och på så sätt hjälpa dem att expandera. 

– Det finns många småskaliga producenter som kämpar med att växa, delvis på grund av finansiella hinder. Där kan vi erbjuda dem inte bara kapital utan även viktig kompetens inom livsmedelssektorn, säger Mats Rönnqvist, ansvarig för CN Invest. 

– Vi kallar det ’kompetent kapital’, där vi ger både ekonomiskt stöd och nödvändig kunskap. 

”Producerar en bråkdel av vad vi konsumerar”

Förhoppningen är att insatserna ska öka självförsörjningsgraden i länet. En rapport från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som handlar om landets livsmedelsberedskap ger en mörk bild av Norrbotten. Vårt beroende av import gör att det snabbt skulle bli brist på livsmedel utan tillförsel av till exempel fodersäd. 

– I Norrbotten producerar vi endast en bråkdel av vad vi konsumerar. Det är självklart en utmaning i den tid vi står i, men också en möjlighet för den som vill växa då det uppenbarligen finns en marknad, bara att den inte är lokal just nu. Där kan vi förhoppningsvis hjälpa till att förändra och förbättra situationen, säger Mats Rönnqvist. 

Går in som delägare

Målsättningen är att investeringsmängden över tid ska uppgå till uppåt 100 miljoner kronor totalt. Förhoppningen är att den första investeringen sker under 2024. 

– Vi kommer inte vara lånefinansiärer utan gå in som delägare och stötta på det sättet, med en avsikt att kunna lämna ett stabilt företag efter sju-åtta år. Vi ser fram emot att stötta och växa tillsammans med lokala företag och bidra till en starkare och grönare framtid.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done