fbpixel

Boden Business Park

fem personer sitter på stolar på en scen och samtalar

Vinster med en mångkulturell arbetsplats

Inspirationsserien Bodenxt Talks satte nyligen fokus på det internationella Boden som vi är på väg in i. Vad innebär det för arbetsplatsen att ha flera språk på jobbet? Hur kan du som arbetsgivare/företagare ställa om och vilka vinster finns med en mångkulturell personal?

Från många håll signaleras det starkt att vi oavsett bransch bör ha en förmåga och vilja att ha flera språk på våra arbetsplatser. Att ta emot samarbetspartners, förfrågningar, kompetens, kollegor, kunder och leverantörer som har andra modersmål än svenska blir en överlevnadsfaktor. 

Frågan lyftes nyligen på Bodenxt Talks utifrån olika infallsvinklar för att inspirera och ge verktyg till arbetsgivare som vill växa med den internationella utvecklingen.

Förmiddagen inleddes av Mailin Ellingsen från projektet Care HERO på JobbCenter i Boden. Hon berättade hur det projektet, som var medarrangör av ”Vinster med en mångkulturell arbetsplats”, har jobbat framgångsrikt med flyktingströmmen från Ukraina. De har på kort tid fått ut 75 procent av de anlända i arbete, en siffra som ligger långt över det nationella snittet. Modellen och verktygen är inte bara en förebild för andra kommuner. Metoden är precis lika användbar för att möta det stora behovet av kompetensförsörjning och nationaliteter i alla typer av branscher i vårt snabbt växande Boden. Verkligheten på vissa arbetsplatser är redan idag att yrkeskompetensen är avgörande, inte språket i första hand. 

Flyttade från USA till Norrbotten

Chana Svensson,