fbpixel

Boden Business Park

fem personer sitter på stolar på en scen och samtalar

Vinster med en mångkulturell arbetsplats

Inspirationsserien Bodenxt Talks satte nyligen fokus på det internationella Boden som vi är på väg in i. Vad innebär det för arbetsplatsen att ha flera språk på jobbet? Hur kan du som arbetsgivare/företagare ställa om och vilka vinster finns med en mångkulturell personal?

Från många håll signaleras det starkt att vi oavsett bransch bör ha en förmåga och vilja att ha flera språk på våra arbetsplatser. Att ta emot samarbetspartners, förfrågningar, kompetens, kollegor, kunder och leverantörer som har andra modersmål än svenska blir en överlevnadsfaktor. 

Frågan lyftes nyligen på Bodenxt Talks utifrån olika infallsvinklar för att inspirera och ge verktyg till arbetsgivare som vill växa med den internationella utvecklingen.

Förmiddagen inleddes av Mailin Ellingsen från projektet Care HERO på JobbCenter i Boden. Hon berättade hur det projektet, som var medarrangör av ”Vinster med en mångkulturell arbetsplats”, har jobbat framgångsrikt med flyktingströmmen från Ukraina. De har på kort tid fått ut 75 procent av de anlända i arbete, en siffra som ligger långt över det nationella snittet. Modellen och verktygen är inte bara en förebild för andra kommuner. Metoden är precis lika användbar för att möta det stora behovet av kompetensförsörjning och nationaliteter i alla typer av branscher i vårt snabbt växande Boden. Verkligheten på vissa arbetsplatser är redan idag att yrkeskompetensen är avgörande, inte språket i första hand. 

Flyttade från USA till Norrbotten

Chana Svensson, MindDig, var första talaren som lyfte ämnet med sina erfarenheter som inflyttad till Norrbotten från USA. 

– Hur välkomnande är du? På jobbet är en sak, men hur ofta bjuder du hem en ny kollega på fika, på midsommarfirande? 

Chana är född i Florida, men nu är det Luleå som är hennes ”hemma”. Chana anlände från USA för några år sedan. Tillsammans med sin svenska affärspartner, Markus Gustafsson, grundade hon MindDig, en digital plattform för att attrahera, rekrytera och behålla talang. Tillsammans med andra inflyttade med andra modersmål än svenska vittnar hon om att det många gånger är livet utanför jobbet och möjligheten att få vänner som avgör hur du trivs och väljer att stanna. 

– Du kommer hit för ett jobb men stannar kvar för ett liv. Om vi som bor här inte sträcker ut en hand förlorar vi dem inom nio till elva månader, konstaterar hon.

Förstod varandra med tecken

Klara Zimmergren, programledare, manusförfattare och komiker, belyste ämnet med humor och allvar, med avstamp i sin tid som receptionist på dåvarande Invandrarverket.

– Jag tänkte många gånger – om jag hade varit i den utsatta position som många är när de kommer hit, hur hade jag betett mig då? Vad hade jag känt och hur hade jag velat bli bemött? 

Hon berättar om hur de hittade vägar att förstå varandra med tecken och gester och insikten att delar av personligheten kan dra sig tillbaka när språk och kultur känns som en barriär.

Nio nationaliteter i företaget

Michael Lyckhagen, LN Industrimontage är flerfaldig Gasellpristagare och har utsetts till Årets tillväxtföretag i Boden. För att säkra företagets kompetens inom stålkonstruktion och maskinutrustning har de rekryterat en internationell arbetsstyrka bestående av i dagsläget nio olika nationaliteter.  

– Jag har medvetet sökt personer som inte pratar svenska för att få rätt kompetens. Jag började annonsera på engelska när vi sökte personal och nådde på en gång fler. Men det gäller att inte ge upp, ta hand om dom som kommer och få övrig personal att förstå att det här är något vi måste göra. Om jag skulle gjort något annorlunda är det att ha börjat tänka så här tidigare, det finns massor att vinna på det. Det blir roligare och alla bidrar med personlighet och erfarenheter, fastslår han. 

Förmiddagen avslutades med en paneldialog med Tess Bojler, rekryterare H2 Green Steel, Thomas Knutsson, Jobbcenter/Care HERO, Michael Lyckhagen, LN Industrimontage och Stina Leden, processledare i Bodens kompetensförsörjningsteam. 

Paneldialogen leddes av Anders Sandle, JobbCenter. 

Tillsammans summerade de dagen, ämnet och framtiden utifrån sina erfarenheter. De gav personliga råd och tankeväckare inför det nya Boden som växer fram.  

Här kan du se en film från dagen med röster från deltagare:

Arrangör var Bodenxt/Bodens kommun tillsammans med Care HERO och Boden Business Park. Projektet Care HERO ägs av Bodens kommun och medfinansieras av Europeiska Unionens Sociala fond.

Bodenxt Talks startade som ett studioprojekt under pandemin då vi diskuterade aktuella frågor med inbjudna gäster och fördjupade oss i industri- och samhällsomställningen. Under våren 2023 har serien fortsatt som liveevent. Vi planerar ytterligare två diskussionstillfällen under hösten 2023.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done