fbpixel

Boden Business Park

”Vi rustar för att möta de positiva utmaningarna”

En växande spelindustri och den gröna samhällsomställningen har ökat trycket på Boden Business Park. Tre nya medarbetare har anställts för att möta utvecklingen som sker.
– Likt övriga Boden rustar vi för att möta de positiva utmaningar samhällsomställningen innebär, säger vd Thomas Fägerman. 

Som ett resultat av omorganisationen av Bodens kommuns förvaltningsstruktur flyttade de två näringslivsstrategerna Michaela Strömberg och Jörgen Nordqvist över från kommunledningsförvaltningen till Boden Business Park i januari 2021. Det var en strategisk kraftsamling där man såg synergieffekter och nya möjligheter i det fortsatta utvecklingsarbetet med Bodens näringsliv. Och utvecklingen av Boden Business Park och näringslivet i Bodens kommun har fortsatt, vilket inneburit ytterligare tre anställda i det kommunala bolaget sedan dess.

Boden Game Camp är Boden Business Parks ekosystem för spelindustrin. Här finns idag omkring 300 studenter. I takt med att antalet studenter blev fler såg man också behovet av en community manager. En person som kan skapa landningsplatsen och hjälpa studenterna att bli en del av Boden. Det handlar om allt från första intrycket till den första brännbollsturneringen under utbildningen, till att bli en del av Boden Game Club och bli goda ambassadörer för Boden.

”Vår mission är att attrahera och bibehålla unga talanger i Boden”, säger Selma Knutsson, community manager på Boden Game Camp. Foto: Mats Engfors

Selma Knutsson har tidigare arbetat delvis som kommunikatör i spelklustret Arctic Game och gick 2021 över till att arbeta heltid med community-byggande och kommunikation på Boden Game Camp. Det sammanföll med att Boden Game Club byggdes i en av byggnaderna på Boden Business Park, där studenter och spelstudios flyttat ihop i gemensamma lokaler. 

 – Vår mission är att attrahera och bibehålla unga talanger i Boden. Det handlar om att skapa en utvecklingstrappa för den unga som vill klättra, göra den så pass intressant att man vill fortsätta samtidigt som man ska trivas på vägen. Det är utmanande, men fantastiskt roligt. Det är en hel resa vi får följa med på hos 300 olika individer, säger Selma Knutsson.

Boden Business Park som plats har gått från en handfull företag till över 60 hyresgäster. Från 50 till 500 personer som vistas i lokalerna på daglig basis och utvecklingen stannar inte där. 

Därför uppstod ett behov av coworking och att skapa mötesplatser som är enkla att kliva i och ur. Hyresgästen ska inte vara bunden i långa avtal, men vara i en kreativ miljö. 

– Vi ska bistå i utvecklingen av fler mötesplatser likt Boden Business Park ute i kommunen och skapa fler mötesplatser för talanger och företag. I vår omvärldsanalys är det inte guldklocka som gäller, säger vd Thomas Fägerman.

”Det ska vara trevligt att komma hit”, säger verksamhetsutvecklaren Ida-Marie Ek. Foto: Mats Engfors

Ida-Marie Ek har anställts som verksamhetsutvecklare på Boden Business Park och är en av dem som jobbar med att fortsätta att utveckla Parken till norra Sveriges största möjlighetsplats.

– Det ska vara trevlig att komma hit och alla med en idé ska känna – här finns en plats för mig. Vi utvecklas hela tiden, testar nya saker och försöker att alltid ha ett ”öra mot rälsen” för att vara lyhörda mot vad näringslivet vill och behöver för att fortsätta växa.

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna som vi står inför. Det gäller för såväl det befintliga lokala näringslivet, som de nya verksamheterna som nu etablerar sig i Boden. Här är det otroligt viktigt för företagen att behålla och kompensutveckla sina befintliga medarbetare samtidigt som du skall attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt sorts kompetens för att möta den efterfrågan som framtiden kommer att ställa. De här är något som den nya näringslivsutvecklaren Magnus Sundling jobbar med.

”I rollen som näringslivsutvecklare är mitt arbete att verka för och att bidra till att det lokala näringslivet ges bästa förutsättningar”, säger Magnus Sundling. Foto: Mats Engfors

Magnus arbetar även med företagsutveckling generellt och tillväxtområdet besöksnäringen. Där handlar det inte om att utveckla platsen, utan att arbeta strategiskt och skapa förutsättningar för en bra utveckling för besöksnäringsföretag i kommunen.

 – I rollen som näringslivsutvecklare är mitt arbete att verka för och att bidra till att det lokala näringslivet ges bästa förutsättningar. Allt ifrån att stötta och stödja de som står i fundering att starta ett företag, till att hjälpa redan etablerade företag att bibehålla, utveckla och kanske expandera sin verksamhet, till att vara behjälplig och välkomna nya verksamheter som vill etablera sig i Boden, säger Magnus Sundling och fortsätter:

– Sedan brinner jag personligen lite extra för kompetensförsörjning och kompetensutveckling och med tanke på den omställning vi nu är i, så är just bristen på rätt sorts kompetens och till vissa delar en efterfrågan på en helt ”ny” sorts kompetens kanske den största utmaningen som både det befintliga lokala näringslivet och de nyetablerade verksamheterna står inför.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done