fbpixel

Boden Business Park

Selma & Mattias på Boden Game Camp
Selma & Mattias på Boden Game Camp

Växtvärken märks på Boden Game Camp

I slutet av oktober presenterade Dataspelsbranschens rapport Spelutvecklarindex 2022. Den visar att den svenska dataspelsindustrin har ökat omsättningen med otroliga 41 procent under 2021 – till 58,9 miljarder kronor. Det innebär en ökning med mer än 24 miljarder kronor. Och växtvärken märks även på Boden Game Camp.

Under 2021 ökade antalet anställda med 17 procent, vilket är en ökning med 1 348 personer. Var femte tjänst på ett spelföretag i landet, 1755 stycken, innehas av en kvinna. Det motsvarar en andel på drygt 22 procent. 

För första gången på tolv år redovisar branschen ett negativt resultat med en förlust på 1,2 miljarder. Den stora anledningen är expansionen som skett i och med uppköpen och investeringarna som gjorts. Under året rapporterades 81 investeringar och förvärv varav fem hade ett affärsvärde över miljardstrecket. Svenska bolag var i 77 av fallen köpare och i 31 av affärerna var svenska bolag säljare.

Svenska spelföretag växer, och sysselsätter 7 944 personer på plats i Sverige samt 11 158 personer utomlands. Svårigheten från föregående år består. Det är än idag en utmaning att rekrytera personal i Sverige. Det leder till att en allt större del av svenska bolags expansion består i att etablera eller förvärva utvecklingsstudior utomlands. 

Mattias Bergqvist är affärsutvecklare på Boden Business Park. 

– Den svenska dataspelsbranschen fortsätter att leverera framgångssiffror och växer som aldrig förr. Ser man på utmaningarna som branschen har framför sig är det fortfarande kompetensbrist. Man har dessutom handlat och köpt upp en hel del bolag och branschen har i sig expanderat och investerat för framtiden. Därför känns vår satsning och e