fbpixel

Boden Business Park

Selma & Mattias på Boden Game Camp
Selma & Mattias på Boden Game Camp

Växtvärken märks på Boden Game Camp

I slutet av oktober presenterade Dataspelsbranschens rapport Spelutvecklarindex 2022. Den visar att den svenska dataspelsindustrin har ökat omsättningen med otroliga 41 procent under 2021 – till 58,9 miljarder kronor. Det innebär en ökning med mer än 24 miljarder kronor. Och växtvärken märks även på Boden Game Camp.

Under 2021 ökade antalet anställda med 17 procent, vilket är en ökning med 1 348 personer. Var femte tjänst på ett spelföretag i landet, 1755 stycken, innehas av en kvinna. Det motsvarar en andel på drygt 22 procent. 

För första gången på tolv år redovisar branschen ett negativt resultat med en förlust på 1,2 miljarder. Den stora anledningen är expansionen som skett i och med uppköpen och investeringarna som gjorts. Under året rapporterades 81 investeringar och förvärv varav fem hade ett affärsvärde över miljardstrecket. Svenska bolag var i 77 av fallen köpare och i 31 av affärerna var svenska bolag säljare.

Svenska spelföretag växer, och sysselsätter 7 944 personer på plats i Sverige samt 11 158 personer utomlands. Svårigheten från föregående år består. Det är än idag en utmaning att rekrytera personal i Sverige. Det leder till att en allt större del av svenska bolags expansion består i att etablera eller förvärva utvecklingsstudior utomlands. 

Mattias Bergqvist är affärsutvecklare på Boden Business Park. 

– Den svenska dataspelsbranschen fortsätter att leverera framgångssiffror och växer som aldrig förr. Ser man på utmaningarna som branschen har framför sig är det fortfarande kompetensbrist. Man har dessutom handlat och köpt upp en hel del bolag och branschen har i sig expanderat och investerat för framtiden. Därför känns vår satsning och expansion på att göra Boden till en talangfabrik fortsatt helt rätt. Desto fler bolag, desto fler utvecklare vet vi kommer behövas. 

Selma Knutsson är community manager på Boden Game Camp. 

– Även här på en lokal nivå har vi känt av växtvärken. Vi har expanderat från föregående år där Boden Game Camp hade 200 studerande till 300 denna höst. Det har inneburit fler bostäder, lokaler och större aktiviteter. Från att bara ha funnits i Verkstan flyttade en del av spelverksamheten till lokalerna som ligger i Fabriken.

Boden Game Camp startades år 2017 och år 2020 tillkom Boden Game Incubator. Nytt för 2022 är den nya satsningen Boden Game Club. 

–  Där satsar vi på mervärden och sammanför fler kulturella och kreativa näringar. I den nya ytan fångar vi upp gemenskapen och communityt du kommer till. Från början var det bara några klasser, idag är det en egen kultur med flera hundra studenter. Här har vi en miljö där du sitter nära inkubatorn, bolagen och en plats där nya idéer kommer till och förverkligas, säger Selma Knutsson. 

I inkubatorn får ett nystartat bolag en arbetsplats, hårdvara, mentor och marknadsföringsstöd för ett år. Möjliggörare för denna satsning är Bodens kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Längmanska företagarfonden. 

Det finns 21 svenska bolag noterade på börsen i Sverige. Tillsammans omsatte de 37 miljarder kronor under 2021. De tio mest lönsamma bolagen betalade tillsammans in över 1,2 miljarder i bolagsskatt på sina vinster. De tio största arbetsgivarna har sammanlagt även betalat nästan 2 miljarder i löneskatter.

Du kan läsa hela rapporten här.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done