fbpixel

Boden Business Park

Kvinna med svart hår står vid vatten.

Unik företagsutbildning i hållbarhet startar i vår

Under våren erbjuds små och medelstora företag i Boden och Luleå möjligheten att öka kunskapen när det gäller omställningen till ett mer hållbart företagande.  

I Norrbotten investeras det mångmiljardbelopp på en fossilfri framtid. Den gröna samhällsomställningen innebär unika möjligheter för en utveckling av det lokala näringslivet. Samtidigt innebär det en stor utmaning.

Vårens utbildning fokuserar på att förklara hur Agenda 2030 berör verksamheten i små och medelstora företag och vad som behöver göras för att klara omställningen.

Utbildningens övergripande syfte är att öka det lokala näringslivets konkurrenskraft genom att höja kunskapen inom hållbarhetsarbete samt öka riskmedvetenheten hos de deltagande företagen.

– Att ha kunskap om de olika hållbarhetsdimensionerna och samtidigt ha perspektiv på de globala förändringarna för att kunna implementera det på lokal nivå kommer att vara en stark framgångsfaktor för företagandet i norr, säger Thomas Fägerman, vd för Boden Business Park.

– E