fbpixel

Boden Business Park

tillva?xt

Tillväxt i Bodens starka lokala näringsliv

Under våren har över 150 lokala företag i Bodens kommun svarat på en enkät. Nu följs deras behov och tillväxt upp inom såväl kompetensförsörjning som övrig näringslivsutveckling.

Det stora deltagandet i den senaste företagsenkäten i kommunen ger bra respons och signaler. Det hjälper kommunens och Boden Business Parks team inom näringsliv och kompetensförsörjning att vässa och rikta hjälpen rätt.

Bland annat har företagen beskrivit sina behov av rekryteringar, hur de gör idag för att behålla och hitta medarbetare, om de avser att expandera och om de behöver stöd i någon form.

Både näringslivsutvecklarna och kompetensteamet följer upp enkäten med samtal och besök. 

– Vi gör nu företagsbesök med anledning av enkäten för att bistå med det vi kallar verktygslådan. Det är en mängd olika vägar som en arbetsgivare kan gå för att behålla, utveckla och även attrahera och rekrytera nya medarbetare, förklarar Stina Leden, processledare Kompetensförsörjning. 

Stöttar utifrån behov

Olika vägar till stöd paketeras utifrån företagens behov och önskemål. Det kan bland annat handla om hur de hittar bemanningsföretag som är relevanta, hur arbetsgivarna kan påverka utbildningar och hur de får tag i medarbetare som vill flytta till Boden. För näringslivets del handlar det också om nätverksträffar, markfrågor med mera. 

Sammanfattningsvis ser näringslivsutvecklarna följande tendenser: 

  • De kompetensutvecklingsområden som flest företag har behov av att utveckla är marknadsföring, attraktiv arbetsgivare, hållbarhet och digitalisering. 
  • Majoriteten av deltagande företag anser att företaget är välinformerat om den gröna samhällsomställningen.
  • Mer än hälften svarade att de bedömer att företagets möjligheter till att göra fler affärer påverkas positivt av den gröna omställningen. 
  • Viktiga utvecklingsområden för att rusta företaget är bland annat att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, hålla sig uppdaterad om vad som händer, stärka befintliga nätverk och skapa nya nätverk/integreras med de stora kommande aktörerna.

Nå potentiella inflyttare

Det lokala näringslivets behov och potentiella inflyttares kompetens knyts samman på webben flyttatillboden.se. Där erbjuder Bodens kommun en tjänst där arbetsgivare kan lägga upp en egen sida för att nå personer som vill flytta till Boden. Webben flyttatillboden.se har ca 60 000 unika besökare, 3 000 återkommande besökare och ca 200-300 talanger per månad som hör av sig. 

Tjänsten för företagare finns på https://flyttatillboden.se/hej-arbetsgivare/, är kostnadsfri och bygger på att intressen för både livet och jobbet fångas upp från webbsidans besökare. 

Många intresserade

Innan sommaren hade över 500 personer uttryckt intresse för att komma till Boden och jobba. Exempel på intresserade som lämnat uppgifter är cirka: 

  • 70 bygg- och anläggningsarbetare 
  • 40 personer med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvård 
  • 50 som jobbar med försäljning, inköp och marknadsföring
  • 60 inom transportsektorn 
  • … och många fler.

– Det är flera viktiga delar som krävs för att en person ska välja att flytta till Boden – ett jobb, en bostad och framförallt ett rikt liv. Här erbjuder vår sida flyttatillboden.se en bra väg in för både oss som känner till Boden och för arbetsgivare som vill uppmuntra personer att flytta hit, säger Stina Leden.  

Bostäder, föreningsliv med mera kommuniceras också via flyttatillboden.se. 

Kompetensteamet når du här! 

Boden Business Parks näringslivsutvecklare finns här! 

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done