fbpixel

Boden Business Park

tillväxt

Tillväxt i Bodens starka lokala näringsliv

Under våren har över 150 lokala företag i Bodens kommun svarat på en enkät. Nu följs deras behov och tillväxt upp inom såväl kompetensförsörjning som övrig näringslivsutveckling.

Det stora deltagandet i den senaste företagsenkäten i kommunen ger bra respons och signaler. Det hjälper kommunens och Boden Business Parks team inom näringsliv och kompetensförsörjning att vässa och rikta hjälpen rätt.

Bland annat har företagen beskrivit sina behov av rekryteringar, hur de gör idag för att behålla och hitta medarbetare, om de avser att expandera och om de behöver stöd i någon form.

Både näringslivsutvecklarna och kompetensteamet följer upp enkäten med samtal och besök. 

– Vi gör nu företagsbesök med anledning av enkäten för att bistå med det vi kallar verktygslådan. Det är en mängd olika vägar som en arbetsgivare kan gå för att behålla, utveckla och även attrahera och rekrytera nya medarbetare, förklarar Stina Leden, processledare Kompetensförsörjning. 

Stöttar utifrån behov

Olika vägar till stöd paketeras utifrån företagens behov och önskemål. Det kan bland annat handla om hur de hittar bemanningsföretag som är relevanta, hur arbetsgivarna kan påverka utbildningar och hur de får tag i medarbetare som vill flytta till Boden. För näringslivets del handlar det också om nätverksträffar, markfrågor med mera. 

Sammanfattningsvis ser näringslivsutvecklarna följande tendenser: 

  • De kompetensutvecklingsområden som flest företag har behov av att utveckla är marknadsföring, attraktiv arbetsgivare, hållbarhet och digitalisering. 
  • Majoriteten av deltagande företag anser att företaget är välinformerat om den gröna samhällsomställningen.
  • Mer än hälften svarade att de bedömer att företagets möjligheter till att