fbpixel

Boden Business Park

Ungdomar som spelar datorspel

Skolhackaton går av stapeln!

Under hösten 2021 har mellanstadieelever i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Södertälje chans att delta i ett Skolhackathon. En tävling som syftar till samhällsutveckling med Minecraft Education som undervisningsverktyg. Ett hackathon är en kreativ tävling där deltagarna försöker lösa samhällsutmaningar på ett innovativt sätt. 

Deltagande i årets Skolhackathon med temat Drömstaden ger elever och lärare möjlighet till lustfyllt och kreativt lärande med kopplingar till flera ämnen i läroplanen för årskurserna 4–6. Som arbetsmetod jobbar deltagarna med en förenklad version av designprocessen. Ett syfte med Skolhackathon är att eleverna får känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap.

Under åtta veckor får eleverna ett klassuppdrag som består av att bygga en gemensam värld i Minecraft Education utifrån ett specifikt tema. I slutet av dessa åtta veckor presenterar alla grupper sina arbeten för klassen. Genom demokrati röstar sen klassen fram en grupp till representanter till ett regionalt Skolhackathon i november, där tävlar den vinnande gruppen mot elever från andra skolor.

Thomas Fägerman,VD på Boden Business Park:

– ??Vi är otroligt glada att få vara med och möjliggöra detta skolhackaton och ser med spänning fram emot vad våra ungdomar kommer fram med för tankar och idéer om framtiden.

Linda Strandenhed, Projektledare Ung Företagsamhet Norrbotten:

– Vi är väldigt glada över att i samarbete med Teknikens Hus i Luleå vara med och arrangera årets upplaga av Skolhackathon i Norrbotten. Det är ett bra tillfälle för lärare och elever