fbpixel

Boden Business Park

Man i skyddskläder står vid grushög.
Michael Kempi, affärsutvecklare vid Fortum Waste Solutions. Foto: Fortum

Satsning för att rensa bort farliga ämnen ur kretsloppet

Han flyttade från huset som envist stod kvar efter sprängningen.  
Nu är Michael Kempi tillbaka i Boden som affärsutvecklare i Fortums nya satsning.

Den 14 september invigs Fortums avfallshantering invid Boden Cleantech Center vid Brännkläppen. Det är den första etappen på det 23 hektar stora området. 

– Vi börjar med ett mindre tillstånd under 2023. Det innebär att vi är en normal avfallsanläggning för behandling och deponi. Men vi kan också hantera riktigt besvärligt avfall som PFAS, säger Michael Kempi, affärsutvecklare vid Fortum Waste Solutions. 

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen. Substansen används i vissa brandskum för att släcka vätskebränder. Det har inneburit att brandövningsfält och områden i närheten av civila och militära flygplatser har drabbats av PFAS-förorenad mark. 

– Det är ju ett problem i Boden och Norrbotten, men det är inte enbart det som gör Boden intressant för oss. Vi ser Boden som en centralort för en region där det finns mycket avfall som behöver tas om hand och där kan vi bidra. 

Central plats

Företaget jobbar också på att utveckla tekniker för att kunna rena jord och vatten från PFAS och återvinna materialet. Istället för dagens hantering som går ut på att förvara den förorenade massan.   

Boden som plats är strategiskt utvald, men för Michael Kempi finns det klara kopplingar då han har jobbat inom Försvarsmakten tidigare och var delvis bosatt i kommunen. På avstånd har han följt avveckling och utvecklingen sedan tidiga 90-talet. 

– Jag satt och tittade på nyheterna när det plötsligt kom ett inslag från Boden. Där var plötsligt mitt hus som de hade försökt spränga, men som vägrade att falla till marken, säger han och syftar på tvillinghusen på Sveavägen. 

Samarbete med H2GS

Kort efter Fortums beslut att etablera sig i Boden kom beskedet att de blir granne med H2 Green Steel.  

– En bra situation blev plötsligt bättre för oss. Vi ser H2 Green Steel som en naturlig samarbetspartner där vi kommer kunna omhänderta och återvinna deras restprodukter. 

Är det teknik som finns i dag? 

– Tekniken finns inom företaget, men vi kommer utveckla den specifikt mot H2 Green Steel om de är intresserade. 

Unik kommun

Fortum har redan i dag planer för hur verksamheten ska expandera i Boden. Arbetet med ett större miljötillstånd pågår redan och beräknas att vara på plats senast den 1 januari 2026. 

– Vi har bara använt några procent av kapaciteten på vår mark och vi utesluter inte att köpa ytterligare mark i framtiden. Vi ser Boden som en utmärkt plats att utveckla företaget på. 

Fortum Waste
Fortums Waste Solutions nya avfallsanläggning i Boden. Foto: Fortum

Att valet föll på Boden var till stor del av strategiska skäl. Närheten till Luleå, försvarsmaktens historik i Boden och förbindelsen med malmfälten. Men Michael Kempi lyfter också fram behandlingen från den kommunala verksamheten. 

– Jag har jobbat på många platser i Sverige och jag har inte varit med om maken till bra bemötande någonstans i Sverige som vi har fått i Boden. Allt har känts väldigt enkelt. Vi har fått enormt bra hjälp med bygglov och vid dialogen kopplat till miljösidan. Det är faktiskt unikt måste jag säga.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done