fbpixel

Boden Business Park

Så ska Boden och Luleå växa genom samarbete

Två städer med helt olika förmågor, men med en gigantisk gemensam utmaning. Nu ska Boden och Luleå utvecklas tillsammans med en gemensam strategi.

Boden och Luleå är två städer som har hamnat i världens blickfång tack vare stora gröna industrietableringar som vill reformera branschen.  

Stålbranschen står i dag för cirka sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det tänker H2 Green Steel och Hybrit ändra på genom att tillverka stål med hjälp av grön vätgas som inte innehåller eller släpper ut någon koldioxid. 

En utveckling som innebär stora förändringar. Inte bara för branschen. Hela samhället och regionen behöver möta omställningen. Elnätet behöver byggas ut och stärkas för att kunna tillverka vätgasen. Det behövs nya bostäder för att de som ska bygga upp och tillverka stålfabrikerna. Dessutom behövs transporter och infrastruktur kopplat till de nya industrierna.  

Bussades till Boden