fbpixel

Boden Business Park

tre elever sitter vid datorer

Regional final i Skolhackathon i Minecraft

Igår utsågs de regionala vinnarna i Skolhackathon i Minecraft! Som en del av en pilotsatsning tävlade elever från olika skolor i Bodens Kommun. Eleverna ställdes inför uppdraget att skapa “Mineköping 2071” i Minecraft och totalt deltog 2000 elever från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Stockholm. 

Ett syfte med skolhackathonet har varit att eleverna skall få känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap. Sedan åtta veckor tillbaka har elever i årskurs 6 fått som klassuppdrag att bygga en gemensam värld i Minecraft Education. I slutet av dessa veckor har eleverna presenterat sina arbeten inför klassen och efter det på ett demokratiskt sätt röstat fram en grupp som representerat dem idag vid det regionala skolhackathonet. Under måndagen så fick finalisterna för vardera klass i uppgift att skapa en ny stad. 

Staden, som heter Mineköping, utspelar sig i år 2071. Mineköping är en stad med social och hållbar energiförsörjning, matförsörjning och mötesplatser. Hur detta ska se ut och fungera, ja det har eleverna fått forma och tänka ut helt själva! 

Finalen och juryn för den regi