fbpixel

Boden Business Park

rött torn mot blå himmel

Nya möjligheter med restmaterialströmmar från H2GS

Restmaterialströmmar, värdekedjor, roller och möjligheter till nya affärer runt det planerade stålverket H2 Green Steel undersöks i en förstudie av Future Eco North Sweden AB.

Future Eco North Sweden AB, ett regionalt forskningsinstitut med säte i Boden, har lett arbetet med en förstudie om restmaterialströmmar från det planerade gröna stålverket H2 Green Steel. Förstudien undersöker möjliga vägar för återvinning och produktifiering. Målgruppen är underleverantörer som kan bli tänkbara länkar i kommande värdekedjor. 

Studien och resultatet presenterades på en välbesökt workshop. Även Ida-Linn Näzelius, hållbarhetschef på H2 Green Steel i Boden, och Erland Nylund, Metallforskningsinstitutet Swerim, deltog tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer.

På träffen presenterades dels vilka restmaterial som förväntas skapas i H2 Green Steels produktion och hur de kan användas i den egna produktionen och i möjliga värdekedjor tillsammans med andra. En stor mängd nya tjänster kommer också att behövas. Exempelvis för att omhänderta transporter, siktning, krossnin