fbpixel

Boden Business Park

rött torn mot blå himmel

Nya möjligheter med restmaterialströmmar från H2GS

Restmaterialströmmar, värdekedjor, roller och möjligheter till nya affärer runt det planerade stålverket H2 Green Steel undersöks i en förstudie av Future Eco North Sweden AB.

Future Eco North Sweden AB, ett regionalt forskningsinstitut med säte i Boden, har lett arbetet med en förstudie om restmaterialströmmar från det planerade gröna stålverket H2 Green Steel. Förstudien undersöker möjliga vägar för återvinning och produktifiering. Målgruppen är underleverantörer som kan bli tänkbara länkar i kommande värdekedjor. 

Studien och resultatet presenterades på en välbesökt workshop. Även Ida-Linn Näzelius, hållbarhetschef på H2 Green Steel i Boden, och Erland Nylund, Metallforskningsinstitutet Swerim, deltog tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer.

På träffen presenterades dels vilka restmaterial som förväntas skapas i H2 Green Steels produktion och hur de kan användas i den egna produktionen och i möjliga värdekedjor tillsammans med andra. En stor mängd nya tjänster kommer också att behövas. Exempelvis för att omhänderta transporter, siktning, krossning, malning och tillverkning av pellets och briketter med mera.

Första lokala kompetensen

Ida-Linn Näzelius var den första anställda på H2 Green Steel i Boden och även den första lokala kompetens som blev rekryterad. Hon har följt H2-processen ända sedan start både som anställd och kommunmedborgare. 

– Jag är en stolt bodensare. Bodens kommun har gjort ett enormt arbete, med en otrolig strategi, säger hon.

Hon beskriver att hållbarhetsarbetet är en avgörande del i H2 Green Steels koncept, med höga krav på att ta hand om restprodukterna. 

– Det är verkligen roligt med så god uppslutning av flera som har jobbat med liknande frågor tidigare, och att det är en så positiv inställning och stort intresse för samarbeten, både med oss och mellan varandra, säger Ida-Linn Näzelius. 

I förstudien deltar Future EcoLTUSwerimFortum Waste SolutionBDX-företagenS Nordmark och H2 Green Steel.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done