fbpixel

Boden Business Park

GAN x Game Attraction North

Nu startar ett nytt projekt inom spelbranschen

Att skapa en hållbart växande och sammanhållen spelbransch med fler arbetstillfällen och nyetableringar i Norr- och Västerbotten – det är ett av målen med Game Attraction North.

Projektmålet är att, via metoder och verktyg som bygger långsiktigt värde och kompetensökning, skapa en:
– konkurrenskraftig och växande spelbransch med fler och mer innovativa bolag
– fler internationella avtal
– fler anställda och en stark community av aktörer som samverkar mot gemensamma mål över en stor geografi.

Det övergripande målet med Game Attraction North är att skapa en hållbart växande och sammanhållen spelbransch med fler arbetstillfällen och nyetableringar i Norr-och Västerbotten.
En stark KKB-sektor (kulturella och kreativa branscher) bidrar:
– till regionens attraktion
– ökad jämställdhet och inkludering
– grön omställning samt en diversifierad arbetsmarknad.

Projektägare: Science City Skellefteå AB.
Samarbetsparter: Luleå Business Region AB, Skellefteå Science City AB, Boden Business Park AB och Umeå ko