fbpixel

Boden Business Park

rött torn mot blå himmel

Nästa fas inledd på Boden Industrial Park

H2 Green Steels omfattande arbete på Boden Industrial park avancerar. Nyligen påbörjades den så kallade pålningen, som för arbetet ytterligare ett steg närmare målet.

Bara några minuter utanför Bodens tätort växer ett historiskt industriområde fram, Boden Industrial Park. På H2 Green Steels del av området råder febril aktivitet med förberedelser. Här ska Europas första nya stålverk på 50 år byggas, tillsammans med världens just nu största vätgasanläggning samt ytor för både naturvärden och fler industrisatsningar intill. 

Satsningen är inte bara av lokal, regional och nationell betydelse. Den har med sina klimatambitioner potential att påverka hela Europas omställning till grön industri.  

Boden Industrial Park omfattar totalt 550 hektar, varav H2 Green Steels site är 270 hektar.  Området för stålverket är 2×1 km. Utöver det tillkommer vätgasfabriken på 0,5×1 km.

Rekordsnabb process

Den 1 juli 2022 fick H2 Green Steel tillstånd av Mark-och Miljödomstolen att upprätta ett stålverk. De kunde därefter påbörja markarbeten och viss byggnation. Beslutet om komplett miljötillstånd och drift av stålverket meddelades 1 juni 2023 och möjliggör bolagets fortsatta arbete på området. Tillståndsprocessen har bara tagit 1,5 år, vilket är rekordsnabb handläggningstid. Liknande processer beskrivs annars kunna ta sex till åtta år.  

– Vi har fokuserat på dialog och tillgänglighet, snarare än byråkrati. Vi har också försökt vara så proaktiva vi kan i alla steg. Det har varit mycket uppskattat av de myndigheter som deltog i förhandlingarna, förklarar Ida Westberg, chefsjurist på H2 Green Steel. 

Markarbeten på området

H2 Green Steel har arbetat intensivt med att flytta stora mängder jord från norra till södra delen av området för att plana ut marken. Genom att bearbeta och omfördela jordmassa minskar de antalet transporter som annars skulle ha uppstått när jord forslas bort och nytt material som kross och morän körs in för att plana ut andra delar. Istället skapar de eget fyllnadsmaterial som återanvänds inom området.

Dessutom gör de markförstärkande åtgärder som mass-stabilisering i det område där det första DRI-tornet kommer att stå. Tornet blir 141 meter högt. Det är här järnmalm kommer att förvandlas till järnsvamp. 

Pålning där stålverket ska stå

Efter det senaste beslutet som gav H2 Green Steel fullt miljötillstånd från Mark- och Miljödomstolen i Umeå, kunde även pålningsarbetet påbörjas. Pålningsgrundläggning är ett sätt att göra markförstärkande åtgärder. Det görs där själva stålverket ska stå och det kommer även att pålas vid DRI-tornets planerade plats. 

På området pågår även sprängning och här rör sig en stor mängd tunga fordon dagligen. Därför är vägen in på området stängd på grund av säkerhetsskäl. Tillträde är inte tillåtet för allmänheten. 

Ett utsiktstorn är under planering för att allmänheten ska kunna överblicka området. Bra utsikt finns redan idag från Gruvberget för den som vill se. På H2 Green Steels mötesplats i Enter galleria finns även en modell över hela området och personal som kan berätta mer. Arbetet kan också följas på H2 Green Steels lokala Instagram och svenska hemsida.

Många milstolpar på plats

Under våren har bit för bit lagts i det komplexa pussel som krävs för att kunna bygga och driftsätta en så stor industrisatsning: 

  • Bindande kundavtal med bland annat Mercedes Benz, SPM, BILSTEIN GROUP, Marcegaglia, Cargill, Scania och ZF är säkrade. 
  • Samarbete med Luleå Hamn som H2 Green Steels primära logistik- och transportnav. 
  • Samarbete med finska Fortum och komplettering av det tidigare annonserade norska Statkraft i energiportföljen för kolfri elförsörjning. 
  • Fullt miljötillstånd för att bygga och driva stålverk beviljat. 
  • Förhandsbesked om tilldelning av kraft till anläggningen. 
  • Signerad teknisk leverantör thyssenkrupp nucera för en av de teknologier som kommer att användas i anläggningens elektrolysör. 
  • Stora framsteg med markarbetet på Boden Industrial Park. 
  • Påbörjad avverkning för den planerade infrastrukturkorridoren in till området. 

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done