fbpixel

Boden Business Park

Näringslivsorganisationer & nätverk

Möt rätt samarbetspartners för din utveckling. Ta hjälp av våra näringslivsutvecklare och deras goda kontakter eller hör av dig till något av Bodens många lokala nätverk för att hitta rätt partner för just dig eller ditt företag.

Vi tror att samarbete är en av nycklarna till framgång och ordnar därför ofta olika projekt mellan parter för att kunna jobba med och främja innovation. Förutom att agera samordnare händer det även att vi själva går in som partner i vissa projekt.

På Boden Business Park finns möjligheter till oväntade och givande möten. Många kompetenser och företag huserar på parken och ett samtal över en kopp kaffe är aldrig långt ifrån. Förutom innovationsmiljön och möjligheterna till givande samtal så anordnar vi även event som exempelvis företagsfrukostar och lunchträffar

Boden Business Park är en del av ”Boden Tillsammans”. Det är en samverkansform som verkar för en levande och attraktiv stadskärna. Tanken med arbetsformen är att man tillsammans ska skapa bättre förutsättningar för handel, mötesplatser och event, samt att verka för attraktiva affärslokaler, mötesplatser och boendemiljöer.

Inom Bodens kommun finns ett flertal olika lokala nätverk för alla verksamma i näringslivet. Mer information om nätverken finner du nedan.

Aurora Network är ett affärsnätverk för kvinnor som driver företag i Norrbotten. Målgruppen är bred: kvinnor som är blivande företagare, nya företagare och etablerade företagare. Denna kombination av erfarenheter och faser i företagandet är del av det växande nätverkets styrka. Deltagandet är kostnadsfritt i samarbete med kommun och samarbetsparter i näringslivet.

Läs mer om Aurora Network här! 

I Boden Tillsammans samverkar Bodens kommun, kommunens bolag, fastighetsägare, besöksnäringen och partners från olika branscher för att stärka upp och möjliggöra tillväxt i Boden. Det är en samverkansform som verkar för en levande och attraktiv stadskärna. Tanken med arbetsformen är att man tillsammans ska skapa bättre förutsättningar för handel, mötesplatser och event, samt att verka för attraktiva affärslokaler, mötesplatser och boendemiljöer.

Läs mer om Boden Tillsammans här!

Boden Turism är en medlemsägd ekonomisk förening som verkar för att utveckla besöksnäringen i destinationen Boden. Vårt uppdrag är att göra destinationen känd som ett spännande besöksmål med närhet till natur, god mat och aktiviteter.

Läs mer om Boden Turism här!

Business By Women är ett nätverk för kvinnor som leder och driver företag i Bodens kommun.

Syftet med nätverket är att:

  • Främja ett jämställt näringsliv, samt att förbättra företagsklimatet mellan kvinnor och män.
  • Ge företagande kvinnor och deras branscher större delaktighet och inflytande i kommunens näringslivsarbete.
  • Syfta till att kvinnor som driver företag skall ges möjligheter att utveckla sina företag, hitta nya marknader, utbyta erfarenheter och få tillgång till ett bredare nätverk i och utanför Boden.
  • Använda nätverket som mötesplats för att utbyta erfarenheter, coacha varandra, utöka kontakter med andra företag och initiera branschöverskridande aktiviteter.
  • Syfta till att medvetandegöra företagare om både mäns och kvinnors betydelse i affärsnätverk.
  • Syfta till att öka samverkan och samarbete för affärer mellan kvinnor och män.
  • Öka lönsamhet, möjlighet till tillväxt, affärsmöjligheter.
  • Stärka varje företagare genom att ge möjligheter att skapa nätverk och hitta samarbetspartners.
  • Medverka till att deltagarna kommer att se möjligheterna, att hitta merförsäljning, tjänsteutveckling och bredda verksamheten och på så sätt öka omsättningen.
  • Medverka till att deltagarna kommer att se möjligheter i att göra gemensamma upphandlingar och på så sätt utvidga möjligheten till affärer.

Har du frågor? Kontakta Ann-Louice Lövgren Engström, 070-574 03 68.

Företagarna Boden erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp för dig som driver företag eller förening. De kämpar för utvecklingen av ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!
 

En ideel förening som stöttar och hjälper uppfinnare samt innovatörer att nå deras mål.

Läs mer om Idéakuten här!

Tveka inte att höra av dig!

Michaela Strömberg

Näringslivsutvecklare
företagsutveckling

Dela innehållet:

KALENDER

Vy-navigering

Idag
Idag

Näringslivsutvecklare företagsutveckling

Michaela Strömberg

Mail:
michaela@bodenbusinesspark.se

Telefon:
070-206 63 84

Näringslivsutvecklare företagsutveckling

Michaela Strömberg

Fokusområden företagsutveckling, kompetensutveckling, mötesplatser, handel och centrum.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done