fbpixel

Boden Business Park

Två män och en kvinna i kavaj står på ett industriområde
Civilminister Erik Slottner, (KD), landshövding Lotta Finstorp och Bodens kommunalråd Claes Nordmark på Boden Industrial Park. Fotot: Anna Bergström / Bodens kommun

Ministerbesök på Boden Industrial Park: “Mäktigt”

– Det intryck jag får här är att det är mäktigt, dels rent fysiskt att se och höra allt. Men också gällande arbetskraft, bostäder och det arbete och de investeringar som görs här. Det tar jag med mig, säger Erik Slottner, (KD), civilminister. 

Den 19-20 juni gjorde civilminister Erik Slottner, (KD), ett besök i Norrbotten och Boden. Delegationen från Finansdepartementet träffade bland annat Länsstyrelsens personal och representanter från länets kommuner. På agendan att diskutera stod bland annat bostadsförsörjningen, civilberedskap, tillväxt och utveckling.  

– Civilministerns besök är ett bra exempel på dialog mellan länet och regeringen. En ökad förståelse för Norrbottens möjligheter och utmaningar, ökar förutsättningarna för att vi tillsammans ska kunna ge länet och landet de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling, säger landshövding Lotta Finstorp. 

Statsrådet och övriga deltagare fick också träffa H2 Green Steel och fick en rundvisning på Boden Industrial Park. Där pågår ett intensivt arbete inför bygget av Europas första nybyggda stålverk på 50 år och världens största vätgasanläggning med beräknad start 2025. Området för stålverket är 2×1 km. Utöver det tillkommer vätgasfabriken på 0,5×1 km. Under uppbyggnadsfasen de närmaste åren behövs 5000-6000 byggarbetare. 

Nationell betydelse

För Bodens del innefattade statsrådsbesöket dels att kommunalråd Claes Nordmark, som också är ordförande för Norrbottens kommuner, deltog i samtalen. På Boden Industrial Park deltog även representanter från H2 Green Steel, Bodens näringslivschef Mats Berg och Thomas Fägerman, VD Boden Business Park. Tillsammans gav de en grundläggande bild av vad som sker och hur Bodens kommun och H2 Green Steel arbetar tillsammans i den extremt snabba processens utmaningar och möjligheter. 

Mats Berg berättade bland annat hur Bodens kommun har riggat arbetet organisatoriskt för att möta tidsplan, kompetensförsörjning, infrastruktur, näringsliv, bostäder med mera. Med H2 Green Steels framtida nettoexportvärde på uppskattningsvis 30 miljarder, är den gröna industrialiseringen i Boden av nationellt värde. Att som kommun gå i bräschen och få ihop ekvationen, kräver förståelse, insikt och stöd även nationellt. 

 – Vi står inför en jätteutmaning där vi måste hitta en balans i kostnader. Det är viktigt att regeringen är med och hjälper till i puckeln, fastslår näringslivschef Mats Berg. 

– Dagens samhällssystem för små kommuner är inte byggt för så snabb och stor expansion. Jag hoppas att fler ministrar kommer hit för att se, lära och förstå – och sedan agera, säger kommunalråd Claes Nordmark. 

Påverkan på bred front

Dagen innan deltog även Mats Berg och Thomas Fägerman tillsammans med flera kommuner, H2 Green Steel, Northvolt, SSAB, LKAB, Boliden och regionerna, i ett digitalt möte om regeringens fortsatta arbete med nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Samma budskap framfördes även där till medarbetare från Klimat- och Näringslivsepartementet och Lantbruks- och infrastrukturdepartementet.

– En så här stor investering är utmanade och kännbar för kommunerna oavsett var i landet den skulle ske, förtydligar Thomas Fägerman.

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done