fbpixel

Boden Business Park

Här är duon som tar världen till Boden

Växthus som drivs av spillvärme, markstationer som kommunicerar med satelliter och framtidens elnätslösning. Möt affärsutvecklarna som ligger bakom flera stora projekt och etableringar i Boden. 

De för en rätt anonym tillvaro i Boden, duon på det kommunala utvecklingsbolaget Boden Business Agency (BBA). Internt har det skämtats om den hemliga sektionen som gömt sig i skuggorna, vilket späddes på av att deras kontor låg i en helt annan byggnad än kollegornas lokal.  

En miljö som affärsutvecklarna Håkan Nordin och Nils Lindh har trivts ganska bra med, att få jobba lite i det fördolda. Tidigare fanns det också ett behov att det var så då projekten som de jobbade med behövdes hållas inom en sluten cirkel för att bli av. Konkurrensen från andra kommuner och länder var stor och tidiga offentliggörande kunde fälla en möjlig etablering. 

Numera är deras arbete mer synligt och har blivit integrerat med annan näringslivsutveckling i kommunen. I praktiken är de i dag en del av Boden Business Parks ekosystem, även om BBA formellt är ett eget kommunalt bolag. Men uppdraget är inte att verka lokalt, utan globalt. Att hitta företag eller projekt som knyter samman med kommunens vision om ett cirkulärt samhälle, det vi kallar för det smarta gröna, och hitta nya affärsmodeller kopplat till det. 

–  Mycket av det vi gör i Boden är helt nytt. Om vi bara skulle titta lokalt så tror jag att det hade varit svårt att jobba med utvecklingen i den omfattningen som vi vill göra. Det lokala näringslivet har ofta varken tiden eller resurserna som krävs för att starta och driva projekten. Däremot är det lokala näringslivet en förutsättning för att genomföra projekten och på sikt är det jätteviktigt för Bodens utveckling att lokala företag själva ställer om för att kunna vara med på resan som vi har startat, säger Håkan Nordin. 

Affärer i hållbarhet

Bodens kommun har blivit en viktig del av den globala samhällsomställningen. Förändringen som sker här de kommande fem åren motsvarar 20 år av samhällsutveckling. En stor del i det handlar om att se över hur vi använder och kan återanvända resurserna genom att skapa cirkulära flöden. 

Ett exempel är växthuset på 300 kvadratmeter på Plug & Play-området. Det värms upp av överskottsvärmen från ett litet datacenter vilket skapar förutsättningar att odla frukt och grönsaker året runt.  

Just nu prövas i vilken skala som det är genomförbart, då åretruntodling kan vara en av framtidens industrier i Boden. Samtidigt pågår det andra projekt som utreder hur vårt matavfall skulle kunna användas som näring till odlingarna.  

– När vi beskriver vår vision för andra och förklarar vilka möjligheter som finns här tack vare tidigare investeringar och H2 Green Steels etablering, då är det som att ett ljus tänds kring vilka affärsmöjligheter som det kan föra med sig, säger Nils Lindh. 

Det finns en tydlig inriktning att Boden som kommun ska bli mer hållbar och att projekten som prioriteras ska hjälpa kommunen i omställningen. 

När ett företag som uppfyller de kriterierna uppger ett intresse av att etablera sig i Boden så fungerar Nils Lindh och Håkan Nordin som en länk mellan näringslivsutvecklare på Boden Business Park, handläggare på Bodens kommun och duons stora gemensamma kontaktnät inom näringslivet och forskningsvärlden. 

– Vi tror väldigt mycket på att utveckla företagens affärer genom samarbete över branschgränsen. Det har varit en framgångsfaktor för oss i alla fall. Vi har ofta ganska snabba ingångar, både till personal i olika förvaltningar och till rätt personer i företag där det kan finnas en vinn-vinn-situation.  Det effektiviserar handläggningstider och hjälper företag att få bästa möjliga förutsättningar vid en etablering, säger Håkan Nordin.

Duon har jobbat tillsammans sedan 2013. Tidigt fattades ett strategiskt beslut om att prioritera branscher som var i behov av stora mängder av el och en naturlig motpart blev företag inom IT-industrin som behövde fysiska lokaler för att kunna skapa virtuella molnlagringstjänster.   

Gjorde Boden känd

I Boden fanns det grön kostnadseffektiv el i mängder som till stor del transporterades bort härifrån. Det fanns också stora detaljplanerade ytor och ett kallt klimat i ett geopolitiskt stabilt område.  

– Boden hade ett bra erbjudande för marknaden, men regionen var relativt okänd för branschen så kommunen bestämde sig för att göra en gemensam satsning tillsammans med våra grannkommuner och möta marknaden ute i världen, säger Nils Lindh. 

När förfrågningarna sedan började att komma så gick tillståndsprocesserna smidigt tack vare ett nära samarbete mellan utvecklingsbolaget, Bodens kommun och Bodens Energi. Ett samarbete som har varit positivt för utvecklingen av Boden och avgörande i H2 Green Steels beslut att etablera sig i Boden.

För det var just etableringsmöjligheterna för elintensiva verksamheter som gjorde att kommunen köpte marken och skapade området som numera benämns som Boden Industrial Park. Där ska det gröna stålverket och världens största gröna vätgasanläggning ska byggas.  

När byggnaderna står färdiga så kommer det fortfarande att finnas kvar närmare 150 hektar industrimark och i närheten finns också Boden Cleantech Center med stora ytor som är under utveckling. Där finns enorma volymer av restmaterial och restenergi som kommer medföra nya etableringar och restprojekt.  

Därför pågår ett intensivt arbete med att ta fram nya strategier för att ta vara på möjligheterna som utvecklingen för med sig. Bland annat pekas Boden ut som en viktig strategisk plats för en helt ny infrastruktur, den gröna vätgasen, som av många ses som framtidens hållbara energilösning.  

– Det vi gör i Boden just nu är unikt. Att få vara med och forma ett delvis nytt och attraktivt Boden är en stor drivkraft för mig. Det är också kul att många ser på det vi gör som någonting väldigt positivt och vill vara med på olika sätt, säger Nils Lindh.

Kalender

Vy-navigering

Idag
Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done