fbpixel

Boden Business Park

Grön vätgas kan vara framtidens bensin

Vätgas producerad med hjälp av förnybara energislag som vatten, vind och sol skulle kunna minska en stor andel av dagens koldioxidutsläpp och importerade varor som bensin och konstgödsel.

Var finns väte?

Väte (H) är det lättaste grundämnet som vi känner till. Även om väte är universums vanligaste grundämne så hittar vi det sällan på jorden. Det beror på att väte är väldigt reaktivt och fäster sig gärna till andra grundämnen. Vi finner det i bindningar som vatten (H2O) och metan (CH4), två väldigt förekommande bindningar. 

Vad är vätgas? 

Vätgas (H2) bildas när två väteatomer förenas. Väte antar gasform i mycket låg temperatur. För att lagra vätgas flytande behöver gasen kylas ned till –253 grader celsius. Det går också att förvara vätgas i behållare med ett högt lufttryck (200–700 bar). 

Hur kan vätgas påverka klimatet?

Energi används för att tillverka vätgas, men vätgas kan också användas för att skapa energi.  
Det finns olika metoder för att tillverka vätgas och beroende på hur vätgas är tillverkat får den olika färger. För att tillverka grön vätgas behövs förnybar el och vatten (H2O). Tillverkningen sker sedan via elektrolys (se beskrivning längre ned).

Det vanligast sättet just nu att utvinna vätgas på är genom ångreformering av naturgas och biogas som innehåller metan. När vattenångan reagerar med metanet bildas koldioxid och vätgas. Den typen av vätgas benämns ofta som grå eller blå. Nackdelen är att den processen innebär en del koldioxidutsläpp. 

Därför pekas den gröna vätgasen ut som en viktig del i den globala samhällsomställningen och mänsklighetens klimatpåverkan. 
Både samhällsnyttan och affärsmöjligheterna spås öka om grön vätgas används. Mycket eftersom den både ses som en energibärare (ett ämne eller system som lagrar och transporterar energi, snarare än att vara en energik