fbpixel

Boden Business Park

Vy över Bodens centrum

Företagare i Boden? Hjälp oss rusta er genom att svara på vår enkät

Den gröna samhällsomställningen innebär affärsmöjligheter för det lokala näringslivet. På uppdrag av Bodens kommun genomför Boden Business Park en enkätundersökning för att få en uppdaterad bild av nuläget hos er, vårt befintliga näringsliv.

På så vis kan vi kraftsamla och rusta er för den gröna nyindustrialiseringen. Genom att svara på frågorna kan vi hålla dig uppdaterad om vad som händer i näringslivet och den gröna samhällsomställningen.

Undersökningen tar cirka fem till tio minuter att fylla i. Vi är tacksamma om du vill ta dig tiden att svara, du bidrar med värdefull information till vårt fortsatta arbete.

I enkäten ber vi dig uppge kontaktuppgifter. Varför? Våra näringslivsutvecklare