fbpixel

Boden Business Park

Kvinna i blont hår och svarta kläder står framför en färgglad vägg
Hanna Mu?ller är näringslivsutvecklare med fokus på spelbranschen på Boden Business Park.

Fler kvinnor i en växande spelbransch

Den svenska spelbranschen fortsätter att växa och slå nya rekord i omsättning. Det visar Dataspelsbranschens rapport Spelutvecklarindex. Årets statistik visar också att antalet kvinnor ökar – bland nytillkomna i spelbranschen är 44 procent kvinnor.
– Det är glädjande att vi inte bara ser en ökning i omsättning och resultat, utan även en ökning av kvinnliga talanger. Det är ett steg i rätt riktning mot en mer inkluderande spelbransch, säger Hanna Müller, näringslivsutvecklare med fokus på spelbranschen på Boden Business Park.

Svensk spelutveckling är en exportnäring som verkar på en i hög grad global marknad. På några årtionden har spelbranschen vuxit från en hobby för entusiaster till en världsomspännande industri med kulturell och ekonomisk betydelse. Och den nya basindustrin fortsätter att växa och slå nya rekord. Årets statistik visar både ökad omsättning och fler anställda.

Under 2022 växte den svenska dataspelsindustrins omsättning till 32,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 18 procent i de svenskregistrerade bolagen. Totalt inklusive dotterbolag i utlandet omsatte den svenska branschen 86,5 miljarder kronor, en ökning med hela 47 procent.

De svenska spelföretagen växer, och sysselsatte 8 445 personer under 2022 på plats i Sverige samt 16 494 personer utomlands. Den globala ökningen är framför allt förvärvsdriven. 

I Sverige nyanställdes 501 personer, en ökning med drygt sex procent.

Ökande andel kvinnor i branschen

Utmärkande för årets statistik är könsfördelningen av nyanställda där nästan varannan person, 44,3 procent, var kvinna. Totalt 1 977 tjänster på spelföretag i landet innehas av kvinnor. Det motsvarar en andel på 23,4 procent, en ökning med en procentenhet jämfört med 2021. Rapporten visar också att 51 bolag består av minst hälften kvinnor jämfört med 29 föregående år.

– Kvinnor utgör en betydande andel av spelkonsumenterna och deras inflytande samt preferenser har en avgörande betydelse. Om vi lyckas öka andelen kvinnor i skapandet av spel och spelupplevelser, kan detta resultera i mer varierade och inkluderande produkter som bättre speglar den breda målgruppen av spelare, säger Hanna Müller, näringslivsutvecklare med fokus på spelbranschen på Boden Business Park.

– Den här utvecklingen har potential att gynna både spelbranschen och dess kunder samtidigt som det främjar en mer jämställd och inkluderande arbetsplatskultur, vilket är i linje med vårt mål för Boden Game Camp.

Susanna Goldkuhl är utbildningskoordinator på Future Games Boden som bedriver spelutbildningar på Boden Game Camp. 

– Vi har märkt en markant skillnad i könsfördelningen bland de som har sökt spelutvecklingsutbildningarna i år och i de som har påbörjat utbildningarna. Det är glädjande att se en ökning av mångfalden. Något vi tror är ett resultat av att ha en större variation hos studenterna är att de också blir en positiv utveckling för klimatet som leder till en tillåtande atmosfär där alla är välkomna som dem är, säger hon. 

Försämrat läge under 2023

Medan omsättningen ökade för branschen under 2022, har flera spelföretag rapporterat om ett försämrat ekonomiskt läge under 2023, både med uppsägningar och i vissa fall nedlagda studior. 

– Det är viktigt att inte blunda för de ekonomiska utmaningar som vissa spelföretag står inför och att vara realistisk om att läget idag skiljer sig från siffrorna från 2022. Även om det är en generellt tuffare period för branschen, tror jag att det kommer att leda till att företagen blir mer robusta och väl positionerade inför framtiden, säger Hanna Müller och fortsätter:

– Den övergripande ekonomiska situationen påverkar oss alla. Även i Boden märker vi av att ”pengarna är dyrare” och att investeringarna i våra lokala bolag inte sker i samma utsträckning. Jag tror att man får vara kreativ och borra ner sig i att hitta lösningar, om än lösningen inte är densamma som man först trott.

Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelföretags verksamhet och internationella branschtrender under det gångna året genom att sammanställa bolagens årsredovisningar. 

Klicka här för att läsa rapporten!

Kalender

Vy-navigering

Idag


Idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Din prenumeration kunde inte sparas. Var god försök igen.
Din prenumeration har lyckats.
Done