fbpixel

Boden Business Park

Bodens centrum

Enkät om det lokala företagsklimatet

Är du en av de 200 företagare i kommunen som fått Svenskt näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet? Din åsikt är extra viktig i år.

Bodens kommun är i en fantastisk expansionsfas och näringslivet är i centrum av den gröna samhällsomställningen. Boden har rankats högt i företagsklimat de senaste åren men vi vill bli ännu bättre, både för våra lokala företags skull och för att klara av de utmaningar vi står inför just nu.

Din åsikt kan hjälpa oss med det, så glöm inte att svara!
Sista svarsdag är den 31 mars.

Enkäten har både skickats ut via mejl och post.